Kako označujemo fazni vodič?

Vodiči su dio strujnoga kruga koji se koriste za provođenje električne struje. Fazni vodič je vodič kojim protječe fazna struja. Fazni vodič označujemo slovom L i crnom bojom.

Kako kopnene biljke unose vodu?

Kopnene biljke upijaju vodu iz tla. Vodu primaju korijenom koji sadrži velik broj korijenovih dlačica. Upijanjem vode, biljka se opskrbljiva i s otopljenim tvarima. Biljka upija vodu osmozom, a kapilarnost omogućuje kretanje vode od korijena do svih ostalih dijelova biljke.

Kada je potpisana Krfska deklaracija?

Krfska deklaracija potpisana je između Kraljevine Srbije (Nikola Pašić) i Jugoslavenskog odbora (Ante Trumbić) u srpnju 1917. godine na grčkom otoku Krfu.

Među totalitarnim ideologijama koja se smatra “lijevim” opredjeljenjem?

Uglavnom su ideologije podijeljene na "desne" i "lijeve" ovisno o tome što zagovaraju. Tako je "lijevo" orijentirana ideologija komunizam, dok "desne" struje predstavljaju fašizam i nacizam.

Što čini električnu struju u metalima?

Građu metala čine pravilno raspoređeni pozitivni ioni metala. Kažemo da oni čine kristalnu rešetku metala. Pri vezanju metala u kristalnu rešetku neki se elektroni otkidaju od atoma pa se mogu gotovo slobodni kretati u metalu. Za njih kažemo da su slobodni elektroni u metalu.

Koja je oznaka za električnu otpornost?

Električni otpor ovisi i o materiju od kojeg je vodič načinjen. Takvo svojstvo tvari nazivamo otpornost i označavamo s grčkim slovom ρ. Mjerna jedinica je Ω m. Velika otpornost znači da je tvar loš vodič i obratno.

Kako se električna trošila povezuju s izvorom?

Električna trošila se s izvorom povezuju vodičima, odnosno materijalima koji dobro provode struju.

Kako se razmnožavaju alge?

Jednostanične alge se razmnožavaju diobom, a višestanične alge mogu se razmnožavati spolno, nespolno i vegetativno. Algama je potrebna voda za razmnožavanje jer je ona medij za kretanje muških spolnih stanica do ženskih spolnih stanica.

Što od navedenog nije u elementarnom stanju?

Elementarne tvari razvrstavamo u tri skupine: metali, nemetali i polumetali. Simbolima kemijskih elemenata označujemo sve metale i polumetale, a od nemetala sve plemenite plinove i ugljik. (npr. C, Mg, Ca, Na). Nemetali su najčešće građeni od dvaju (npr. H2, Cl2, H2..), tri (ozon-O3), Četiri (P4) ili osam atoma (S8). U elementarnom stanju su: metal magnezij (Mg), plemeniti plin Helij (He) i nemetal klor građen od dvaju povezanih atoma(Cl2), dok ugljik u elementarnom stanju označujemo samo kemijskim simbolom (C).

Što su Zagrebačke punktacije?

Zagrebačke punktacije je rezolucija, odnosno dokument u kojem se nalazi po točkama navedeno sve što članovi Seljačko-demokratske koalicije imaju protiv režima. Zbog te rezolucije režim je uhitio mnoge pripadnike SDK-a, a među njima i Vladka Mačeka.

Uspješno si završio kviz, ovo su tvoji rezultati.

0 / 0
Točni odgovori
Točni odgovori i objašnjenja
check

Pitanje br. 1

Kako označujemo fazni vodič?

C

Slovom L i crnom bojom

Vodiči su dio strujnoga kruga koji se koriste za provođenje električne struje. Fazni vodič je vodič kojim protječe fazna struja. Fazni vodič označujemo slovom L i crnom bojom.
check

Pitanje br. 2

Kako kopnene biljke unose vodu?

C

Preko korijena

Kopnene biljke upijaju vodu iz tla. Vodu primaju korijenom koji sadrži velik broj korijenovih dlačica. Upijanjem vode, biljka se opskrbljiva i s otopljenim tvarima. Biljka upija vodu osmozom, a kapilarnost omogućuje kretanje vode od korijena do svih ostalih dijelova biljke.
check

Pitanje br. 3

Kada je potpisana Krfska deklaracija?

D

1917.

Krfska deklaracija potpisana je između Kraljevine Srbije (Nikola Pašić) i Jugoslavenskog odbora (Ante Trumbić) u srpnju 1917. godine na grčkom otoku Krfu.
check

Pitanje br. 4

Među totalitarnim ideologijama koja se smatra “lijevim” opredjeljenjem?

B

Komunizam

Uglavnom su ideologije podijeljene na "desne" i "lijeve" ovisno o tome što zagovaraju. Tako je "lijevo" orijentirana ideologija komunizam, dok "desne" struje predstavljaju fašizam i nacizam.
check

Pitanje br. 5

Što čini električnu struju u metalima?

B

Pokretljivi elektroni

Građu metala čine pravilno raspoređeni pozitivni ioni metala. Kažemo da oni čine kristalnu rešetku metala. Pri vezanju metala u kristalnu rešetku neki se elektroni otkidaju od atoma pa se mogu gotovo slobodni kretati u metalu. Za njih kažemo da su slobodni elektroni u metalu.
check

Pitanje br. 6

Koja je oznaka za električnu otpornost?

B

Ρ

Električni otpor ovisi i o materiju od kojeg je vodič načinjen. Takvo svojstvo tvari nazivamo otpornost i označavamo s grčkim slovom ρ. Mjerna jedinica je Ω m. Velika otpornost znači da je tvar loš vodič i obratno.
check

Pitanje br. 7

Kako se električna trošila povezuju s izvorom?

A

Vodičima

Električna trošila se s izvorom povezuju vodičima, odnosno materijalima koji dobro provode struju.
check

Pitanje br. 8

Kako se razmnožavaju alge?

B

Sve od navedenog.

Jednostanične alge se razmnožavaju diobom, a višestanične alge mogu se razmnožavati spolno, nespolno i vegetativno. Algama je potrebna voda za razmnožavanje jer je ona medij za kretanje muških spolnih stanica do ženskih spolnih stanica.
check

Pitanje br. 9

Što od navedenog nije u elementarnom stanju?

C

C2

Elementarne tvari razvrstavamo u tri skupine: metali, nemetali i polumetali. Simbolima kemijskih elemenata označujemo sve metale i polumetale, a od nemetala sve plemenite plinove i ugljik. (npr. C, Mg, Ca, Na). Nemetali su najčešće građeni od dvaju (npr. H2, Cl2, H2..), tri (ozon-O3), Četiri (P4) ili osam atoma (S8). U elementarnom stanju su: metal magnezij (Mg), plemeniti plin Helij (He) i nemetal klor građen od dvaju povezanih atoma(Cl2), dok ugljik u elementarnom stanju označujemo samo kemijskim simbolom (C).
check

Pitanje br. 10

Što su Zagrebačke punktacije?

B

Rezolucija o stavovima prema režimu

Zagrebačke punktacije je rezolucija, odnosno dokument u kojem se nalazi po točkama navedeno sve što članovi Seljačko-demokratske koalicije imaju protiv režima. Zbog te rezolucije režim je uhitio mnoge pripadnike SDK-a, a među njima i Vladka Mačeka.