1 / 25

Vojno-politički savez koji su činile Austro-Ugarska, Njemačka i Italija nazivao se i:

Klikni na karticu da vidiš odgovor
Trojni savez je zbog položaja država koje su ga činile nazvan i Središnje ili Centralne sile.
2 / 25

Povod Prvom svjetskom ratu bio je:

Povod za izbijanje Prvog svjetskog rata je bio atentat na austrougarskog prijestolonasljednika Franju Ferdinanda.
3 / 25

Koja je zemlja kolijevka prosvjetiteljstva?

Prosvjetiteljske ideje potekle su iz Francuske, odakle su se širile po Europi i Sjevernoj Americi.
4 / 25

Koje godine je nastao Dvojni savez?

Austro-Ugarska Monarhija i Njemačko Carstvo 1879. godine sklopile su Dvojni savez, a kasnije im se priključila i Kraljevina Italija.
5 / 25

Kako izražavamo gustoću?

Gustoća (oznaka: ρ – grčki: ro) je fizikalna veličina određena kao količnik mase m i obujma (volumena) V nekog tijela ili kemijske tvari. ρ=m/V
6 / 25

Koje države su bile najveće kolonijalne sile sredinom 19. st. ?

Oko 1850. godine najveće kolonijalne sile na svijetu bile su Velika Britanija i Francuska.
7 / 25

Volumen kojih tijela određujemo pomoću menzure?

Menzura je prozirna posuda s mjernom ljestvicom na kojoj očitavamo volumen. Menzure mogu biti različitih veličina i oblika, ovisno o potrebi mjerenja. Da bi odredili koliko je mlijeka u šalici ili vode u čaši koristimo se menzurom.
8 / 25

Koja od navedenih država nije euroazijska država?

Rusija, Turska i Kazahstan euroazijske su države. Osim spomenute tri države u euroazijske države ubrajaju se još i Gruzija te Azerbajdžan. Potraži uz pomoć svoga školskog geografskog atlasa spomenute euroazijske države.
9 / 25

Kako se naziva najzastupljenije pismo u Europi?

Najzastupljenije pismo u Europi je latinica koju koristi i većina Hrvata. Osim latinice u Europi imamo još dva značajnija pisma, a to su ćirilica i grčki alfabet.
10 / 25

Koliko približno iznosi površina Europe?

Približna površina Europe iznosi 10 milijuna km² što Europu svrstava na šesto mjesto u odnosu na površine drugih kontinenata. Jedini površinom manji kontinent od Europe je Australija i Oceanija. S druge strane, gledamo li broj stanovnika Europa je treća po veličini jer samo Azija i Afrika imaju više stanovnika od Europe.
11 / 25

Prvi američki predsjednik bio je:

Prvi američki predsjednik bio je George Washington. Njemu u čast nazvan je i grad Washington.
12 / 25

Kako se naziva država u kojoj se nalazi sjedište CERN-a?

Sjedište CERN-a nalazi se u Švicarskoj. Pored Ženeve nalazi se sjedište međunarodne organizacije koja se bavi razvojem visoke znanosti i tehnologije, a njegov naziv je CERN.
13 / 25

Kemikaliju smatramo opasnom ako na sebi nosi naljepnicu da je:

Oksidirajuće kemikalije jesu tvari i pripravci koji dovode do snažne egzotermne reakcije kada su u dodiru s drugim tvarima (prije svega zapaljivim). Oznaka ovog piktograma ukazuje na moguću eksploziju ili požar.
14 / 25

U kemiji kako označavamo vodenu otopinu?

Vodene otopine one su otopine kod kojih kao otapalo služi voda. Vodena se otopina u jednadžbi kemijske reakcije označava kao aq

15 / 25

Koja je oznaka za površinu nekog tijela?

Uobičajena oznaka za površinu nekog tijela je veliko slovo A ili S. Osnovna mjerna jedinica za površinu je m^2 (kvadratni metar). U svakodnevnom se govoru koristi i naziv četvorni metar.
16 / 25

Što se događa s volumenom čvrstih tijela pri povišenju temperature?

Većina se čvrstih tijela pri povišenju temperature širi, tj. povećava im se volumen.
17 / 25

Vođa jakobinaca bio je:

Vođa jakobinaca bio je Maximilliene Robespierre, koji se zalagao da se pravo glasovanja proširi i na siromašnije građane.
18 / 25

Koje godine je utemeljena Europska unija?

Maastricht je grad u kojemu je utemeljena Europska unija 1993. godine. Ugovorom potpisanim u Maastrichtu 1.11.1993. nastala je Europska unija.
19 / 25

Konačan poraz 1815. godine Napoleon je doživio kod:

Konačan Napoleonov poraz bio je u bitci kod Waterlooa 1815. godine.
20 / 25

Kako u pravokutnoj projekciji nazivamo pogled odozgo?

Pravokutne projekcije crtež prikazuju pomoću nacrta, tlocrta i bokocrta. Tlocrt prikazuje pogled odozgo, nacrt prikazuje pogled sprijeda i bokocrt prikazuje pogled slijeva.
21 / 25

Kako se naziva najviši vulkan u Europi?

Etna je najviši vulkan u Europi te se nalazi u Italiji. Osim Etne u Europi imamo još par većih vulkana kao što su: Vezuv i Stromboli u Italiji, Teide u Španjolskoj te Mount Pico u Portugalu. Potraži navedene vulkane na geografskoj karti Europe u svome školskom geografskom atlasu.
22 / 25

Kakav pogled pruža bokocrt?

Svrha pravokutne projekcije jest prikazati neki trodimenzionalni proizvod na ravnini. Pravokutne projekcije crtež prikazuju pomoću nacrta, tlocrta i bokocrta. Tlocrt prikazuje pogled odozgo, nacrt prikazuje pogled sprijeda i bokocrt prikazuje pogled slijeva.
23 / 25

Kako dijelimo tvari?

Tvari dijelimo na organske (živa priroda):ulje, šećer, mlijeko, nafta, vuna i anorganske (neživa priroda):minerali, soli, voda, zrak,mramor, pijesak,glina
24 / 25

Pod kojim kutom se crtaju šrafure?

Presjek se označava šrafurama (usporedno neprekinutim uskim crtama pod kutom od 45ᵒ kojima ispunjavamo cijelu površinu presjeka na način da je razmak između šrafure od 1 do 5 mm (manji razmak za manje površine, veći razmak za veće površine).
25 / 25

Što nastaje elektrolizom vode?

Elektroliza vode je elektrokemijski postupak kojim se voda (H2O) razlaže na vodik (H2) i kisik (O2) zbog djelovanja vanjskog izvora napona zbog kojeg električna struja prolazi kroz vodu.