1 / 25

Sveta knjiga muslimana zove se…

Klikni na karticu da vidiš odgovor
Božje riječi objavljene Muhamedu zapisane su u svetoj knjizi muslimana - Kuranu.
2 / 25

Kako se zove najstariji cjeloviti pravni dokument pisan glagoljicom i hrvatskom jezikom?

Najstariji cjeloviti pravni dokument pisan glagoljicom i hrvatskom jezikom zove se Vinodolski zakonik, nastao je u mjestu Novi Vinodolski 1288. godine.
3 / 25

Kako se naziva trenutačno stanje atmosfere nad nekim područjem?

Trenutačno stanje atmosfere iznad nekoga područja naziva se vrijeme. Vrijeme obično opisujemo kao "sunčano", "vedro", "vjetrovito", "snježno" i slično.
4 / 25

Od kud najviše vode isparava?

Najviše količine vode isparava iz mora i može se prenijeti zračnim strujama sve do udaljenih kontinentalnih masa gdje pada na površinu Zemlje u obliku kiše.
5 / 25

Tko je 768. godine došao na franačko prijestolje?

Pipina Malog na prijestolju je 768. godine naslijedio Karlo Veliki. Za vrijeme njegove vladavine uslijedio je uspon Franačke države. Karla Velikog je papa Leon III. na Božić okrunio za kralja u bazilici sv. Petra u Rimu.
6 / 25

Izmjena dana i noći je posljedica ___?

Izmjena dana i noći je ciklus koji je posljedica rotacije Zemlje oko svoje osi. Jedan ciklus izmjene dana i noći traje 24 sata.
7 / 25

Pipin Mali pripadao je dinastiji…

Pipin Mali svrgnuo je 751. godine dinastiju Merovinga, okrunio se za kralja i utemeljio novu dinastiju nazvanu po njegovom ocu, Karolinzi.
8 / 25

Odredi pokaznoj zamjenici padež, rod i broj: S ovim planovima trebamo biti oprezni.

Pokazna zamjenica je ovim, ta zamjenica je u instrumentalu, muškog roda je i u množini.
9 / 25

Koje su dvije podjele graditeljstva?

Graditeljstvo možemo podijeliti na dvije grane: visokogradnja i niskogradnja. Visokogradnja se bavi građenjem građevina iznad tla, a niskogradnja se baci građenjem građevina u razini tla ili ispod zemljine površine.
10 / 25

Kakvu atmosferu ima Mars?

Mars ima jako tanku atmosferu koja ne zadržava toplinu. Temperatura površine Marsa je jako niska i ima jako veliki raspon (oko -143 stupnja tijekom zime i oko 27 stupnja ljeti).
11 / 25

Ime crkve Aja Sofija znači…

Car Justinijan I. bio je veliki pokrovitelj umjetnosti. Dao je sagraditi brojne građevine, a među njima se ističe crkva Božje mudrosti (Aja Sofija).
12 / 25

Kako se zove događaj kojim počinje muslimanska era?

Muslimanska era započinje 622. godine preseljenjem Muhameda iz Meke u Medinu.
13 / 25

Koje kolače želite kupiti?
Odredi padež, rod i broj upitnoj zamjenici!

Ova upitna zamjenica je u akuzativu, muškog je roda (određujemo prema imenici kolač- ovaj) i u množini je.
14 / 25

Koji je glavni grad Istočnog Rimskog Carstva?

Carigrad ili Konstantinopol nastao je na području nekadašnje grčke kolonije Bizantion. Slaveni su ga prozvali Carigrad, a današnje ime Istanbul prvi puta se spominje u 10. stoljeću u arapskim izvorima.
15 / 25

Oko koje od ovih paralela možemo očekivati suhe klime?

Suhe klime su raširene u prostorima uz obratnice te se tamo najčešće mogu pronaći pustinje. Osim u prostorima oko obratnica, suhe klime su vrlo raširene i u unutrašnjosti Azije zbog utjecaja kontinentalnosti.
16 / 25

Postoje li u papučici organi?

Papučica je jednostanični organizam, odnosno građena je od samo jedne stanice. Ta stanica obavlja sve funkcije koje su potrebne papučici za preživljavanje. Ne postoje organi ni tkiva kod papučice, jer za tvorbu organa i tkiva potrebno je više stanica koje imaju istu ulogu. Jednostanični organizmi su mikroskopskih veličina i nisu vidljivi golim okom.
17 / 25

Kakvom crtom se crta mjerno ograničenje?

Zidove crtamo neprekidanom širokom crtom, mjerne crte skiciramo neprekidnom uskom crtom, a neprekidnom širokom crtom crtamo mjerno ograničenje u sjecištu mjernica i mjernih crta koje su polegnute pod kutom od 45ᵒ udesno
18 / 25

Kakvo vrijeme donose anticiklone?

Područje visokog tlaka zraka u kojemu zrak uz površinu struji od središta prema rubovima naziva se anticiklona. Anticiklone donose stabilno i vedro vrijeme.
19 / 25

Koji klimatski tip NE možemo pronaći na prostoru Hrvatske?

Na području Hrvatske možemo pronaći iduće klimatske tipove: umjereno topla vlažna s vrućim ljetima, vlažna snježno-šumska klima, umjereno topla vlažna s toplim ljetima te sredozemna klima s vrućim ljetima.
20 / 25

Na kojem su jeziku nastali prvi spomenici hrvatske pismenosti?

Prvi spomenici hrvatske pismenosti nastali su na latinskom jeziku i latinici.
21 / 25

Koja je vrsta mjerila M 1 : 1?

Prirodno mjerilo označujemo oznakom M 1 : 1. Slovo M predstavlja oznaku mjerila, prvi broj predstavlja veličinu tijela na crtežu, a drugi broj označuje prirodnu veličinu predmeta. Čita se "mjerilo jedan prema jedan".
22 / 25

Što je Sunce?

Sunce je zvijezda koja se nalazi u sredini Sunčevog sustav. Oko Sunca kruže planeti (sa svojim satelitima) po svojim orbitama. U centru sunca se događaju procesi fuzije koji stalno oslobađaju veliku količinu energije u obliku vidljive svjetlosti, UV zračenja i topline.
23 / 25

Kojim događajem započinje srednji vijek?

Srednji vijek započinje padom Zapadnog Rimskog Carstva 476. godine, a završava otkrićem Amerike Kristofora Kolumba 1492. godine.
24 / 25

Koji govor povezujemo s kajkavskim narječjem?

Uz kajkavsko narječje povezujemo ekavski govor.
25 / 25

Zbog čega su listovi listopadnog drveća zelene boje?

Klorofil je biljni pigment zelene boje koji je nužan u procesu fotosinteze i zbog njega su listovi listopadnog drveća zelene boje.