1 / 39

Homo sapiens znači:

Klikni na karticu da vidiš odgovor
Homo sapiens se razvio prije otprilike 35 tisuća godina pr. Krista. Također se naziva kromanjonac prema nalazištu Cro'Magnon u Francuskoj.
2 / 39

Koja od navedenih rijeka ne čini granicu između Hrvatske i Slovenije?

Dunav je rijeka koja ne čini dio granice između Hrvatske i Slovenije, ali je granična rijeka između Hrvatske i Srbije. Hrvatska na rijeci Dunav ima još uvijek neriješene sporove s Republikom Srbijom, a primjer toga su Šarengradska i Vukovarska ada.
3 / 39

Koji oblik hrane stvaraju biljke koristeći svjetlosnu energiju?

Svjetlosna energija potrebna je za proces fotosinteze, kojim biljke same sebi stvaraju hranu. Pomoću vode i mineralnih tvari iz tla, ugljikovog dioksida iz zraka te svjetlosne energije od Sunca, biljke stvaraju hranu u obliku šećera te se plin kisik pritom oslobađa u okoliš. Dio šećera koriste za životne procese, a višak pretvaraju i pohranjuju u obliku škroba u raznim dijelovima biljke.
4 / 39

Riječi koje se nalaze uz glagol i označavaju okolnosti radnje (vrijeme, mjesto i način) nazivaju se….

Prilozi su nepromjenjive riječi i prilažu se glagolima. Oni označavaju okolnosti radnje: vrijeme, mjesto i način, kao na primjer riječi /jučer/, /vani/, /brzo/.
5 / 39

Koji metal je bio najrasprostranjeniji u metalnom dobu?

Bakar je bio najrasprostranjeniji metal u metalnom dobu. Od bakra se izrađivalo oruđe i oružje.
6 / 39

Koji oblik u pravilu imaju znakovi izričitih naredbi?

Znakovi izričitih naredbi u pravilu imaju oblik kruga, osim znaka stop i križanja s cestom s prednosti prolaska. Dok su znakovi obavijesti u pravilu su kvadratnog oblika, a znakovi opasnosti uvijek imaju oblik jednostraničnog trokuta.
7 / 39

Kako se naziva drevni kineski kompas koji je pokazivao četiri strane svijeta?

Čik-nan je naziv za drevni kineski kompas koji je pokazivao četiri strane svijeta. Smatra se da je to prvi kompas koji je izumljen i da se kasnije kompas iz Kine proširio u svijet.
8 / 39

Što je zigurat?

Zigurat je stepenasta građevina na vrhu koje se nalazio hram.
9 / 39

Prepoznaj prijedlog! Čipka se radi na kartonu.

Prijedlog je na, ta riječ izriče odnos između čipke i kartona.
10 / 39

Kakvom se crtom crta okvir radioničkog crteža?

Okvir crtamo punom širokom crtom na način da je udaljen 20 mm na lijevoj strani lista papira na kojem se izrađuje a udaljen 5 mm od svih ostalih strana ruba papira
11 / 39

Kojeg grčkog povjesničara nazivamo “ocem povijesti”?

Grk Herodot je prije dvije i pol tisuće godina u staroj Grčkoj pisao o prošlim događajima provjeravajući točnost prikupljenih podataka.
12 / 39

Što izražavamo usklikom u ovoj rečenici! Brrr, ovo je ledeno!

Usklikom brrr izražavamo osjećaj hladnoće.
13 / 39

Koji plin nastaje procesom fotosinteze?

Procesom fotosinteze nastaje plin kisik. Pomoću vode i mineralnih tvari iz tla, ugljikovog dioksida iz zraka te svjetlosne energije od Sunca, biljke stvaraju hranu u obliku šećera te se plin kisik pritom oslobađa u okoliš. Dio šećera koriste za životne procese, a višak pretvaraju i pohranjuju u obliku škroba u raznim dijelovima biljke.
14 / 39

Tko je “Narod knjige”?

Biblos na grčkom jeziku znači "knjiga". Odatle potječe izreka da su Židovi narod knjige (njihovi sveti spisi čine polovicu Biblije - Starog zavjeta).
15 / 39

Koji je smjer gibanja Zemlje?

Zemlja se okreće od zapada prema istoku što za posljedicu ima privid dnevnog kretanja Sunca. Sunce se prividno kreće od istoka prema zapadu.
16 / 39

Što je sarkofag?

Sarkofag je pogrebni sanduk, načinjen od raznih materijala i bogato ukrašen. Ujedno je služio i kao nadgrobni spomenik.
17 / 39

Koji je naziv površinom najveće hrvatske županije?

Ličko-senjska županija površinom je najveća hrvatska županija, dok s druge strane ne računajući Grad Zagreb najmanja županija je ona Međimurska.
18 / 39

Ispred kojih veznika uvijek pišemo zarez?

Ispred veznika a, ali, nego, već, no uvijek pišemo zarez.
19 / 39

Kako se naziva okretanje Zemlje oko svoje osi?

Rotacija je naziv za Zemljinu vrtnju oko svoje osi. Rotacija Zemlje traje 24 sata, odnosno jedna dan, a posljedica rotacije je izmjena dana i noći.
20 / 39

Koja skupina životinja ima stalnu tjelesnu temperaturu?

Ptice su jedna od skupina životinja čija je tjelesna temperatura stalna. Primjerice, to su sova, golub, vrana, roda. Stalna temperatura tijela omogućuje im preživljavanje u hladnim uvjetima. Jedna od prilagodbi za čuvanje topline tijela ptica je njihovo perje. Uz ptice, stalnu temperaturu tijela imaju i sisavci. Vodozemci i kukci skupine su životinja kod kojih se temperatura tijela mijenja s temperaturom okoliša.
21 / 39

Koji je najčešći oblik rezervne hrane u životinja?

Najčešći oblik rezervne hrane u životinja su masti, koje se nakupljaju u tijelu i potom troše za dobivanje energije zbog gladovanja ili zimskog sna. Tijekom ljeta i jeseni mnoge životinje nakupe masne naslage jer tada ima najviše hrane, a zimi ih potroše uslijed nestašice hrane.
22 / 39

Kako se naziva posljednji otkriveni kontinent?

Antarktika je posljednji otkriveni kontinent na Zemlji i spada u kontinente Najnovijeg svijeta skupa s Australijom i Oceanijom. James Cook je još u 18. stoljeću otkrio neke otoke koji pripadaju Antarktici kada ju je oplovio, ali on nikada nije vidio obale kontinenta već je to prvo uspjelo ruskoj ekspediciji pod vodstvom Fadjeja Fadjejeviča Belinsgauzena.
23 / 39

Kakvu crtu koristimo za crtanje vidljivih dijelova tijela u nekom tehničkom crtežu?

Kako bi tehnički crtež bio što pregledniji i razumljiviji svima koji čitaju taj crtež, normama su propisane vrste, širine i namjene crta za izradu tehničkog crteža. Za crtanje vidljivih dijelova tijela koristimo pune široke crte, mjernice, pomoćne kotne crte i dijagonale crtamo punim uskim crtama. Nevidljive bridove crtamo isprekidanom uskom crtom, središnjice ili simetrale crtaju se koristeći crtu - točku - crtu, a slobodnom rukom izvedena crta služi za crtanje skice.
24 / 39

Prema Ciceronu, povijest je učiteljica…

Poznati rimski retoričar, odnosno govornik i filozof bio je Ciceron kojemu se pripisuje izreka: "Povijest je učiteljica života. - Historia est magistra vitae"
25 / 39

Koliko nogu ima vučedolska golubica?

Vučedolska golubica je najpoznatiji predmet Vučedolske kulture. Ima tri noge i pretpostavlja se da predstavlja jarebicu.
26 / 39

Vučedolski kalendar je…

Vučedolski kalendar je posuda koja na sebi ima četiri paralelna vodoravna pojasa koji predstavljaju četiri godišnja doba. Posuda je iz oko 2600. g. pr. Kr. i smatra se prvim europskim kalendarom.
27 / 39

Kako se nazivaju linije na geografskoj karti koje povezuju točke iste dubine?

Izobate su linije koje na geografskim kartama povezuju mjesta/točke iste dubine. Suprotno od izobati su izohipse ili slojnice koje povezuju mjesta jednake visine na topografskim kartama.
28 / 39

Koje su upitne čestice?

Upitne čestice su li i zar. Pomoću njih preoblikujemo rečenicu u upitnu.
29 / 39

Kako se naziva najveći otok na Zemlji?

Greenland je najveći otok na Zemlji koji prostorno pripada Sjevernoj Americi. Greenland je zapravo autonomni teritorij Danske prema političkom i povijesnom pravu, a geografski i etnički pripada Sjevernoj Americi. Potraži Greenland na geografskoj karti svijeta u svome školskom geografskom atlasu.
30 / 39

Kako se naziva najveći izrađeni atlas na svijetu?

Klenckeov atlas smatra se do sada najvećim izrađenim atlasom na svijetu, a izrađen je u 17. stoljeću, a Abraham Ortelius autor je najstarijeg poznatog atlasa koji datira iz 1570. godine.
31 / 39

Što je glavni izvor energije na Zemlji?

Sunce je glavni izvor svjetlosne i toplinske energije na Zemlji. Bez Sunca, život na Zemlji ne bi bio moguć. Zemlja je na takvoj udaljenosti od Sunca da prima dovoljnu, a ne preveliku količinu Sunčeva zračenja. Uz to, povoljni uvjeti za život na Zemlji postoje i zbog Zemljine atmosfere, koja zaustavlja dio štetnog Sunčeva zračenja.
32 / 39

Koji oblik imaju znakovi opasnosti?

Znakovi opasnosti uvijek imaju oblik jednostraničnog trokuta. Dok su znakovi obavijesti u pravilu su kvadratnog oblika, a znakovi izričitih naredbi u pravilu imaju oblik kruga.
33 / 39

Koji je među pet velikih oceana površinom najveći?

Površinom najveći ocean i dubinom najdublji ocean na Zemlji je Tihi ocean. Površinom od najvećeg prema najmanjem oceanu idu: Tihi ocean, Atlantski ocean, Indijski ocean, Južni ocean, Arktički ocean.
34 / 39

Što je Vučedolski Orion?

Vučedolski Orion je vaza pronađena u Vinkovcima krajem XX. stoljeća. Smatra se najstarijim europskim prikazom kalendara.
35 / 39

Koliko narječja ima hrvatski jezik?

Hrvatski jezik ima tri narječja: štokavsko, kajkavsko i čakavsko.
36 / 39

Koji se drugi naziv koristi za Tihi ocean?

Tihi ocean ili Pacifički ocean naziv je najvećeg i najdubljeg oceana na Zemlji. Današnji naziv duguje Magellanu koji mu je dodijelio epitet "tihi" nakon njegove mirne plovidbe 1520. godine. Osim što je najveći i najdublji ocean na Zemlji u Tihom oceanu se nalazi i Oceanija - najveća otočna skupina na svijetu.
37 / 39

Prepoznaj niz s književnim rodovima!

Književni rodovi su lirika, epika, drama. U liriku spadaju djela pisana u stihovima, dakle lirske pjesme. U epiku spadaju djela pisana u rečenicama, imaju likove i fabulu, a u dramu spadaju djela pisana za izvođenje na pozornici.
38 / 39

Koja je razlika između vezanog i slobodnog stiha?

Vezani stih ima rimu, slobodni nema. To je podjela stihova s obzirom na rimu. Stih je redak u pjesmi ili misaona i ritmična cjelina u pjesmi. Stihove još dijelimo i prema broju slogova pa razlikujemo peterac (stih od 5 slogova), šesterac (stih od 6 slogova), sedmerac (stih od 7 slogova) itd.
39 / 39

Gdje živi čovječja ribica?

Čovječja ribica živi u špiljama. Za preživljavanje i zadovoljavanje životnih potreba ne treba joj Sunčeva svjetlost. Tijelo čovječje ribice (pripada skupini vodozemaca) prilagođeno je životu u mraku, koža joj je prozirna i ima zakržljale oči (ne trebaju joj u mraku).