Ispred kojih veznika uvijek pišemo zarez?

Koji oblik imaju znakovi opasnosti?

Znakovi opasnosti uvijek imaju oblik jednostraničnog trokuta. Dok su znakovi obavijesti u pravilu su kvadratnog oblika, a znakovi izričitih naredbi u pravilu imaju oblik kruga.

Kako se naziva posljednji otkriveni kontinent?

Antarktika je posljednji otkriveni kontinent na Zemlji i spada u kontinente Najnovijeg svijeta skupa s Australijom i Oceanijom. James Cook je još u 18. stoljeću otkrio neke otoke koji pripadaju Antarktici kada ju je oplovio, ali on nikada nije vidio obale kontinenta već je to prvo uspjelo ruskoj ekspediciji pod vodstvom Fadjeja Fadjejeviča Belinsgauzena.

Što je glavni izvor energije na Zemlji?

Sunce je glavni izvor svjetlosne i toplinske energije na Zemlji. Bez Sunca, život na Zemlji ne bi bio moguć. Zemlja je na takvoj udaljenosti od Sunca da prima dovoljnu, a ne preveliku količinu Sunčeva zračenja. Uz to, povoljni uvjeti za život na Zemlji postoje i zbog Zemljine atmosfere, koja zaustavlja dio štetnog Sunčeva zračenja.

Kakvu crtu koristimo za crtanje vidljivih dijelova tijela u nekom tehničkom crtežu?

Kako bi tehnički crtež bio što pregledniji i razumljiviji svima koji čitaju taj crtež, normama su propisane vrste, širine i namjene crta za izradu tehničkog crteža. Za crtanje vidljivih dijelova tijela koristimo pune široke crte, mjernice, pomoćne kotne crte i dijagonale crtamo punim uskim crtama. Nevidljive bridove crtamo isprekidanom uskom crtom, središnjice ili simetrale crtaju se koristeći crtu - točku - crtu, a slobodnom rukom izvedena crta služi za crtanje skice.

Koliko narječja ima hrvatski jezik?

Hrvatski jezik ima tri narječja: štokavsko, kajkavsko i čakavsko.

Prema Ciceronu, povijest je učiteljica…

Poznati rimski retoričar, odnosno govornik i filozof bio je Ciceron kojemu se pripisuje izreka: "Povijest je učiteljica života. - Historia est magistra vitae"

Što izražavamo usklikom u ovoj rečenici! Brrr, ovo je ledeno!

Što je zigurat?

Zigurat je stepenasta građevina na vrhu koje se nalazio hram.

Što je Vučedolski Orion?

Vučedolski Orion je vaza pronađena u Vinkovcima krajem XX. stoljeća. Smatra se najstarijim europskim prikazom kalendara.

Uspješno si završio kviz, ovo su tvoji rezultati.

0 / 0
Točni odgovori
Točni odgovori i objašnjenja
check

Pitanje br. 1

Ispred kojih veznika uvijek pišemo zarez?

C

a, ali, nego, već, no

Ispred veznika a, ali, nego, već, no uvijek pišemo zarez.
check

Pitanje br. 2

Koji oblik imaju znakovi opasnosti?

A

Trokut

Znakovi opasnosti uvijek imaju oblik jednostraničnog trokuta. Dok su znakovi obavijesti u pravilu su kvadratnog oblika, a znakovi izričitih naredbi u pravilu imaju oblik kruga.
check

Pitanje br. 3

Kako se naziva posljednji otkriveni kontinent?

B

Antarktika

Antarktika je posljednji otkriveni kontinent na Zemlji i spada u kontinente Najnovijeg svijeta skupa s Australijom i Oceanijom. James Cook je još u 18. stoljeću otkrio neke otoke koji pripadaju Antarktici kada ju je oplovio, ali on nikada nije vidio obale kontinenta već je to prvo uspjelo ruskoj ekspediciji pod vodstvom Fadjeja Fadjejeviča Belinsgauzena.
check

Pitanje br. 4

Što je glavni izvor energije na Zemlji?

C

Sunce

Sunce je glavni izvor svjetlosne i toplinske energije na Zemlji. Bez Sunca, život na Zemlji ne bi bio moguć. Zemlja je na takvoj udaljenosti od Sunca da prima dovoljnu, a ne preveliku količinu Sunčeva zračenja. Uz to, povoljni uvjeti za život na Zemlji postoje i zbog Zemljine atmosfere, koja zaustavlja dio štetnog Sunčeva zračenja.
check

Pitanje br. 5

Kakvu crtu koristimo za crtanje vidljivih dijelova tijela u nekom tehničkom crtežu?

A

Punu široku crtu

Kako bi tehnički crtež bio što pregledniji i razumljiviji svima koji čitaju taj crtež, normama su propisane vrste, širine i namjene crta za izradu tehničkog crteža. Za crtanje vidljivih dijelova tijela koristimo pune široke crte, mjernice, pomoćne kotne crte i dijagonale crtamo punim uskim crtama. Nevidljive bridove crtamo isprekidanom uskom crtom, središnjice ili simetrale crtaju se koristeći crtu - točku - crtu, a slobodnom rukom izvedena crta služi za crtanje skice.
check

Pitanje br. 6

Koliko narječja ima hrvatski jezik?

B

Tri

Hrvatski jezik ima tri narječja: štokavsko, kajkavsko i čakavsko.
check

Pitanje br. 7

Prema Ciceronu, povijest je učiteljica…

C

Života

Poznati rimski retoričar, odnosno govornik i filozof bio je Ciceron kojemu se pripisuje izreka: "Povijest je učiteljica života. - Historia est magistra vitae"
check

Pitanje br. 8

Što izražavamo usklikom u ovoj rečenici! Brrr, ovo je ledeno!

A

osjećaj hladnoće

Usklikom brrr izražavamo osjećaj hladnoće.
check

Pitanje br. 9

Što je zigurat?

A

Stepenasta građevina

Zigurat je stepenasta građevina na vrhu koje se nalazio hram.
check

Pitanje br. 10

Što je Vučedolski Orion?

B

Vaza

Vučedolski Orion je vaza pronađena u Vinkovcima krajem XX. stoljeća. Smatra se najstarijim europskim prikazom kalendara.