Koji hrvatski kralj je prvi nosio titulu “Kralj Hrvatske i Dalmacije”?

Stjepan Držislav spominje se prema povijesnim izvorima, kao prvi od hrvatskih vladara, koji je dobio naziv "kralj Hrvatske i Dalmacije".

Kako se nazivaju muške spolne žlijezde?

Muške spolne žlijezde su sjemenici (testisi). Jedna osoba ima dva sjemenika, zbog čega se oni nazivaju parnim organima. U sjemenicima nastaju muške spolne stanice (spermiji) i muški spolni hormon (testosteron).

Lisa __________ her Science project at the moment.

is doing - glagol DO dobiva nastavak -ING. Pomoćni glagol je IS jer je subjekt rečenice Lisa (she).

Koje šume prevladavaju u Gorskoj Hrvatskoj?

U Gorskoj Hrvatskoj prevladava šuma bukve koja se u nižim dijelovima miješa s hrastom, a u višim s jelom, borom i smrekom.

Što je osnovna građevna jedinica živih bića na Zemlji?

Stanica je temeljna građevna jedinica svih živih bića na Zemlji. Postoje jednostanični i višestanični organizmi. Više stanica koji obavljaju istu ulogu tvore tkiva.

Kako se zove zvijezda koja je najbliža Zemlji?

Zvijezda najbliža Zemlji je Sunce. Sunce je jedina zvijezda koja je dovoljno blizu Zemlji da ju vidimo kao svjetleći krug, a ne samo točku.

Tko je svrgnuo dinastiju Merovinga 751. godine u Franačkoj?

Pipin Mali svrgnuo je 751. godine dinastiju Merovinga, okrunio se za kralja i utemeljio novu dinastiju nazvanu po njegovom ocu, Karolinzi.

Look at that big black cloud. It ______________ rain.

Going to Future jer se radi o predviđanju za koje imamo dokaz (Look! Pogledaj taj veliki oblak.)

Koji sektor djelatnosti ima najmanji udio u BDP-u razvijenih zemalja svijeta?

U razvijenim zemljama svijeta, primarni sektor djelatnosti ima najmanji udio u BDP-u zbog činjenice da su proizvodi primarnog sektora relativno jeftini u odnosu na one sekundarnog i tercijarnog sektora.

Što je “tlaka”?

Uspješno si završio kviz, ovo su tvoji rezultati.

0 / 0
Točni odgovori
Točni odgovori i objašnjenja
check

Pitanje br. 1

Koji hrvatski kralj je prvi nosio titulu “Kralj Hrvatske i Dalmacije”?

A

Stjepan Držislav

Stjepan Držislav spominje se prema povijesnim izvorima, kao prvi od hrvatskih vladara, koji je dobio naziv "kralj Hrvatske i Dalmacije".
check

Pitanje br. 2

Kako se nazivaju muške spolne žlijezde?

A

Sjemenici

Muške spolne žlijezde su sjemenici (testisi). Jedna osoba ima dva sjemenika, zbog čega se oni nazivaju parnim organima. U sjemenicima nastaju muške spolne stanice (spermiji) i muški spolni hormon (testosteron).
check

Pitanje br. 3

Lisa __________ her Science project at the moment.

A

Is doing

is doing - glagol DO dobiva nastavak -ING. Pomoćni glagol je IS jer je subjekt rečenice Lisa (she).
check

Pitanje br. 4

Koje šume prevladavaju u Gorskoj Hrvatskoj?

B

Šume bukve

U Gorskoj Hrvatskoj prevladava šuma bukve koja se u nižim dijelovima miješa s hrastom, a u višim s jelom, borom i smrekom.
check

Pitanje br. 5

Što je osnovna građevna jedinica živih bića na Zemlji?

A

Stanica

Stanica je temeljna građevna jedinica svih živih bića na Zemlji. Postoje jednostanični i višestanični organizmi. Više stanica koji obavljaju istu ulogu tvore tkiva.
check

Pitanje br. 6

Kako se zove zvijezda koja je najbliža Zemlji?

C

Sunce

Zvijezda najbliža Zemlji je Sunce. Sunce je jedina zvijezda koja je dovoljno blizu Zemlji da ju vidimo kao svjetleći krug, a ne samo točku.
check

Pitanje br. 7

Tko je svrgnuo dinastiju Merovinga 751. godine u Franačkoj?

C

Pipin Mali

Pipin Mali svrgnuo je 751. godine dinastiju Merovinga, okrunio se za kralja i utemeljio novu dinastiju nazvanu po njegovom ocu, Karolinzi.
check

Pitanje br. 8

Look at that big black cloud. It ______________ rain.

B

Is going to

Going to Future jer se radi o predviđanju za koje imamo dokaz (Look! Pogledaj taj veliki oblak.)
check

Pitanje br. 9

Koji sektor djelatnosti ima najmanji udio u BDP-u razvijenih zemalja svijeta?

C

Primarni

U razvijenim zemljama svijeta, primarni sektor djelatnosti ima najmanji udio u BDP-u zbog činjenice da su proizvodi primarnog sektora relativno jeftini u odnosu na one sekundarnog i tercijarnog sektora.
check

Pitanje br. 10

Što je “tlaka”?

C

Radna obaveza kmetova

Tlaka je radna obaveza. Kmetovi su bili dužni obrađivati i zemlju svoga gospodara.