Iva odlučna djevojčica ide na izlet u Beč.
U ovoj rečenici je pogreška. Prepoznaj koji od ova odgovora je točan, odnosno u kojem je greška ispravljena!

Kako se zove najvažniji i prvi cjeloviti spomenik hrvatske pismenosti pisan glagoljicom?

Najvažniji i prvi cjeloviti spomenik hrvatske pismenosti naziva se Bašćanska ploča.

Tko je otac hrvatske književnosti?

Otac hrvatske književnosti je Marko Marulić, napisao je Juditu 1501. godine. To je prvo djelo svjetovnog karaktera u hrvatskoj književnosti i prvo književno djelo.

Prepoznaj izravni objekt u ovoj rečenici!
Posudi joj knjigu pjesama koju treba pročitati.

U ovoj rečenici izravni objekt je knjigu. Objekt izriče predmet radnje, može biti izravni ( izrečen je imenicom ili zamjenicom u akuzativu), i neizravni ( izrečen je imenicom ili zamjenicom u ostalim padežima, ne može biti u nominativu i vokativu).

Kako se zove naša najpoznatija inkunabula?

Inkunabule ili prvotisci su prve tiskane knjige, naša najpoznatija inkunabula je Misal po zakonu rimskoga dvora.

O čemu govori lirska misaona ili refleksivna pjesma?

Lirska misaona pjesma govori o općim pitanjima- o ljubavi, životu, prijateljstvu, smrti i sl. Osim misaone ili refleksivne pjesme razlikujemo još pejzažne, ljubavne, domoljubne, duhovne, socijalne pjesme.

Kakva je ova rečenica s obzirom na subjekt?
O tome se šuškalo po svim uredima.

Ova rečenica je besubjektna. Predikat je u njoj šuškalo se, kad se upitamo tko ili što se šuškalo? nema odgovora, ne zna se, dakle rečenice je besubjektna.

Pronađi pridjevni atribut u ovoj rečenici:
To je bio moj izbor odijela za ples.

Pridjevni atribut u ovoj rečenici je moj. Pridjev, zamjenica ili broj koji dopunjavaju neku imenicu nazivaju se pridjevni atributi.

Kakav je glagol iz ove rečenice prema predmetu radnje?
Čuvam uspomene na osnovnu školu u sjećanjima i albumima.

Glagol iz ove rečenice prema predmetu radnje je prijelazni jer uz njega dolazi imenica na kojoj se vrši radnja u akuzativu. To je imenica uspomene. Razlikujemo prijelazne glagole- uz njih dolazi predmet radnje u akuzativu, neprijelazne- uz njih ne može doći predmet radnje u akuzativu i povratne- uz njih dolazi povratna zamjenice se.

Što je biografija?

Biografija je djelo u kojem se opisuje život neke istaknute osobe ili jedno razdoblje života. Autobiografija je djelo u kojem se pripovijeda o vlastitom životu i pisana je u prvoj osobi.

Uspješno si završio kviz, ovo su tvoji rezultati.

0 / 0
Točni odgovori
Točni odgovori i objašnjenja
check

Pitanje br. 1

Iva odlučna djevojčica ide na izlet u Beč.
U ovoj rečenici je pogreška. Prepoznaj koji od ova odgovora je točan, odnosno u kojem je greška ispravljena!

C

Iva, odlučna djevojčica, ide na izlet u Beč.

Skup odlučna djevojčica je apozicijski skup i on je iza imenice koju dopunjava pa ga odvajamo zarezom.
check

Pitanje br. 2

Kako se zove najvažniji i prvi cjeloviti spomenik hrvatske pismenosti pisan glagoljicom?

C

Bašćanska ploča

Najvažniji i prvi cjeloviti spomenik hrvatske pismenosti naziva se Bašćanska ploča.
check

Pitanje br. 3

Tko je otac hrvatske književnosti?

B

Marko Marulić

Otac hrvatske književnosti je Marko Marulić, napisao je Juditu 1501. godine. To je prvo djelo svjetovnog karaktera u hrvatskoj književnosti i prvo književno djelo.
check

Pitanje br. 4

Prepoznaj izravni objekt u ovoj rečenici!
Posudi joj knjigu pjesama koju treba pročitati.

B

Knjigu

U ovoj rečenici izravni objekt je knjigu. Objekt izriče predmet radnje, može biti izravni ( izrečen je imenicom ili zamjenicom u akuzativu), i neizravni ( izrečen je imenicom ili zamjenicom u ostalim padežima, ne može biti u nominativu i vokativu).
check

Pitanje br. 5

Kako se zove naša najpoznatija inkunabula?

A

Misal po zakonu rimskoga dvora

Inkunabule ili prvotisci su prve tiskane knjige, naša najpoznatija inkunabula je Misal po zakonu rimskoga dvora.
check

Pitanje br. 6

O čemu govori lirska misaona ili refleksivna pjesma?

B

To je lirska pjesma koja govori o općim pitanjima, o životu, smrti, prijateljstvu, ljubavi i sl.

Lirska misaona pjesma govori o općim pitanjima- o ljubavi, životu, prijateljstvu, smrti i sl. Osim misaone ili refleksivne pjesme razlikujemo još pejzažne, ljubavne, domoljubne, duhovne, socijalne pjesme.
check

Pitanje br. 7

Kakva je ova rečenica s obzirom na subjekt?
O tome se šuškalo po svim uredima.

C

besubjektna

Ova rečenica je besubjektna. Predikat je u njoj šuškalo se, kad se upitamo tko ili što se šuškalo? nema odgovora, ne zna se, dakle rečenice je besubjektna.
check

Pitanje br. 8

Pronađi pridjevni atribut u ovoj rečenici:
To je bio moj izbor odijela za ples.

B

moj

Pridjevni atribut u ovoj rečenici je moj. Pridjev, zamjenica ili broj koji dopunjavaju neku imenicu nazivaju se pridjevni atributi.
check

Pitanje br. 9

Kakav je glagol iz ove rečenice prema predmetu radnje?
Čuvam uspomene na osnovnu školu u sjećanjima i albumima.

A

Prijelazni

Glagol iz ove rečenice prema predmetu radnje je prijelazni jer uz njega dolazi imenica na kojoj se vrši radnja u akuzativu. To je imenica uspomene. Razlikujemo prijelazne glagole- uz njih dolazi predmet radnje u akuzativu, neprijelazne- uz njih ne može doći predmet radnje u akuzativu i povratne- uz njih dolazi povratna zamjenice se.
check

Pitanje br. 10

Što je biografija?

B

Djelo u kojem se opisuje život neke istaknute osobe.

Biografija je djelo u kojem se opisuje život neke istaknute osobe ili jedno razdoblje života. Autobiografija je djelo u kojem se pripovijeda o vlastitom životu i pisana je u prvoj osobi.