Odredi vrstu pridjeva u ovoj rečenici: Brod putuje morskom pučinom.

Prema vrsti pridjevi mogu biti opisni, gradivni i posvojni. Opisni kazuju kakvo je što, posvojni čije je što, gradivni od čega je što. Pridjev morska kazuje čije je što pa je posvojni.

Sjedili su na drvenim klupama i čekali.
Odredi vrstu pridjevu drvenim!

Prema vrsti pridjevi mogu biti opisni, gradivni i posvojni. Opisni kazuju kakvo je što, posvojni čije je što, gradivni od čega je što. Pridjev drvenim je gradivni jer kazuje od čega su klupe.

Od imenice Split napravi pridjev u ovoj rečenici: SVANULO JE LIJEPO JUTRO U
LUCI.

Pridjev splitskoj piše se malim početnim slovom. To je posvojni pridjev postao od vlastite imenice. Posvojne pridjeve postale od vlastiti imenica koji završavaju na -ski, -ški, -čki pišemo malim početim slovom.

Prepoznaj u rečenici pridjev!
Ujak se odvezao jučer starim autom prema aerodromu.

Pridjevi su riječi koje dolaze uz imenice, kazuju kakvo je što (OPISNI), čije je što (POSVOJNI), od čega je što (GRADIVNI). Ovdje je pridjev starim, kazuje kakav je auto, to je opisni pridjev.

Znatiželjni dječak stalno poskakuje.
Kakav je prema vrsti pridjev znatiželjni – opisni, gradivni ili posvojni?

Prema vrsti pridjevi mogu biti opisni, gradivni i posvojni. Opisni kazuju kakvo je što, posvojni čije je što, gradivni od čega je što. Pridjev znatiželjni je opisni jer kazuje kakav je dječak.

Prepoznaj uvećanicu imenice ruka!

Uvećanica imenuje nešto uvećano. Umanjenica umanjeno. Primjer: nos- nosić, nosina. Vjetar- vjetrić, vjetrina.

Vinko će nositi mrežu. Imenici mrežu odredi rod!

Kod imenica razlikujemo 3 roda- muški, ženski i srednji rod. Uz imenice muškog roda dolazi riječ ovaj, uz imenice ženskog roda ova, uz imenice srednjeg roda ovo. Imenica mrežu je ženskog roda- ova mreža.

Volim
( DALMACIJA) jela.

Napravi posvoji pridjev od ove imenice!

Posvojne pridjeve postale od vlastitih imenica koji završavaju na -ski, -ški, -čki pišemo malim početnim slovom.

Prepoznaj točno napisanu ovu rečenicu:
NA PUTU ZA NOVALJU PROŠLI SMO PAŠKIM MOSTOM.

Imena naseljenih mjesta pišu se velikim početnim slovom. U ovom primjeru paški je posvojni pridjev postao od vlastite imenice koji završava na -ški, ali je to i ime mosta pa se iz tog razloga piše velikim početnim slovom.

Kakva je prema sadržaju rečenica: Jesi li to ti napravio?

Ova rečenica je upitna, njome pitamo i završava upitnikom.

Uspješno si završio kviz, ovo su tvoji rezultati.

0 / 0
Točni odgovori
Točni odgovori i objašnjenja
check

Pitanje br. 1

Odredi vrstu pridjeva u ovoj rečenici: Brod putuje morskom pučinom.

B

Posvojni

Prema vrsti pridjevi mogu biti opisni, gradivni i posvojni. Opisni kazuju kakvo je što, posvojni čije je što, gradivni od čega je što. Pridjev morska kazuje čije je što pa je posvojni.
check

Pitanje br. 2

Sjedili su na drvenim klupama i čekali.
Odredi vrstu pridjevu drvenim!

A

Gradivni pridjev

Prema vrsti pridjevi mogu biti opisni, gradivni i posvojni. Opisni kazuju kakvo je što, posvojni čije je što, gradivni od čega je što. Pridjev drvenim je gradivni jer kazuje od čega su klupe.
check

Pitanje br. 3

Od imenice Split napravi pridjev u ovoj rečenici: SVANULO JE LIJEPO JUTRO U
LUCI.

B

splitskoj

Pridjev splitskoj piše se malim početnim slovom. To je posvojni pridjev postao od vlastite imenice. Posvojne pridjeve postale od vlastiti imenica koji završavaju na -ski, -ški, -čki pišemo malim početim slovom.
check

Pitanje br. 4

Prepoznaj u rečenici pridjev!
Ujak se odvezao jučer starim autom prema aerodromu.

C

Starim

Pridjevi su riječi koje dolaze uz imenice, kazuju kakvo je što (OPISNI), čije je što (POSVOJNI), od čega je što (GRADIVNI). Ovdje je pridjev starim, kazuje kakav je auto, to je opisni pridjev.
check

Pitanje br. 5

Znatiželjni dječak stalno poskakuje.
Kakav je prema vrsti pridjev znatiželjni – opisni, gradivni ili posvojni?

A

Opisni

Prema vrsti pridjevi mogu biti opisni, gradivni i posvojni. Opisni kazuju kakvo je što, posvojni čije je što, gradivni od čega je što. Pridjev znatiželjni je opisni jer kazuje kakav je dječak.
check

Pitanje br. 6

Prepoznaj uvećanicu imenice ruka!

A

Ručetina

Uvećanica imenuje nešto uvećano. Umanjenica umanjeno. Primjer: nos- nosić, nosina. Vjetar- vjetrić, vjetrina.
check

Pitanje br. 7

Vinko će nositi mrežu. Imenici mrežu odredi rod!

B

Ženski rod

Kod imenica razlikujemo 3 roda- muški, ženski i srednji rod. Uz imenice muškog roda dolazi riječ ovaj, uz imenice ženskog roda ova, uz imenice srednjeg roda ovo. Imenica mrežu je ženskog roda- ova mreža.
check

Pitanje br. 8

Volim
( DALMACIJA) jela.

Napravi posvoji pridjev od ove imenice!

C

Volim dalmatinska jela.

Posvojne pridjeve postale od vlastitih imenica koji završavaju na -ski, -ški, -čki pišemo malim početnim slovom.
check

Pitanje br. 9

Prepoznaj točno napisanu ovu rečenicu:
NA PUTU ZA NOVALJU PROŠLI SMO PAŠKIM MOSTOM.

B

Na putu za Novalju prošli smo Paškim mostom.

Imena naseljenih mjesta pišu se velikim početnim slovom. U ovom primjeru paški je posvojni pridjev postao od vlastite imenice koji završava na -ški, ali je to i ime mosta pa se iz tog razloga piše velikim početnim slovom.
check

Pitanje br. 10

Kakva je prema sadržaju rečenica: Jesi li to ti napravio?

A

Upitna

Ova rečenica je upitna, njome pitamo i završava upitnikom.