Prepoznaj vrstu pjesničke slike!
Ulicom se širio opojan miris cvijeća iz njezinog vrta.

U ovoj rečenici prepoznajemo olfaktivnu ili mirisnu pjesničku sliku. Razlikujemo još taktilne ili dodirne, vizualne ili vidne, akustične ili slušne, gustativne ili okusne.

U koji književni rod spada roman?

Roman spada u epiku. Epiku čine književna djela pisana u rečenicama, imaju likove, fabulu. Književni rodovi su lirika, epika i drama.

Prepoznaj glagolski način u ovoj rečenici: Ispiši pravila brzo!

Ispiši je imperativ ili zapovjedni način. To je način kojim možemo izreći savjet, zapovijed, molbu, poticaj, on nema oblik za 1.osobu jednine. Od glagola ispisati imperativ za sva lica glasi: 1. / - ispišimo, 2. ispiši - ispišite, 3. neka ispiše - neka ispišu

Što je motiv?

Motiv je najmanja tematska jedinica, poticaj književniku za stvaranje djela.

Kako se naziva pjesma japanskog podrijetla koja ima tri stiha sa po pet, sedam i pet slogova?

Haiku je kratka pjesma japanskog podrijetla od tri stiha sa po pet, sedam i pet slogova.

Kako nazivamo strofu od četiri stiha?

Strofa od četiri stiha je četverostih ili katren. Stih od četiri sloga bio bi četverac.

Prepoznaj glagolsko vrijeme u ovoj rečenici:
Napisasmo zadaću jako brzo.

Glagol napisasmo je u aoristu, u infinitivu glagol glasi napisati, svršenog je vida. Ovo je prošlo jednostavno glagolsko vrijeme i tvoreno je od glagola svršenog vida, dakle to je aorist.

Prepoznaj u rečenici glagolski pridjev trpni! Rečenica glasi: Jabuka je oštećena pri padu s grane.

Glagolski pridjev trpni je oštećena. On izriče da netko trpi radnju na sebi. Tvori se nastavcima -n, -en, -jen, -t.

Prepoznaj kakav je prema predmetu radnje glagol oblačiti se u rečenici: On se oblači prema zadnjoj modi.

Glagol oblači se je povratni glagol, ima uza se povratnu zamjenicu se, kazuje da vršitelj radnje obavlja radnju sam na sebi.

Prepoznaj u rečenici vrstu zamjenice: O njegovim se uspjesima i ne govori.

U ovoj rečenici zamjenica je njegovim, to je posvojna zamjenica, kazuje kome nešto pripada.

Uspješno si završio kviz, ovo su tvoji rezultati.

0 / 0
Točni odgovori
Točni odgovori i objašnjenja
check

Pitanje br. 1

Prepoznaj vrstu pjesničke slike!
Ulicom se širio opojan miris cvijeća iz njezinog vrta.

C

Olfaktivna

U ovoj rečenici prepoznajemo olfaktivnu ili mirisnu pjesničku sliku. Razlikujemo još taktilne ili dodirne, vizualne ili vidne, akustične ili slušne, gustativne ili okusne.
check

Pitanje br. 2

U koji književni rod spada roman?

B

Epiku

Roman spada u epiku. Epiku čine književna djela pisana u rečenicama, imaju likove, fabulu. Književni rodovi su lirika, epika i drama.
check

Pitanje br. 3

Prepoznaj glagolski način u ovoj rečenici: Ispiši pravila brzo!

A

Imperativ

Ispiši je imperativ ili zapovjedni način. To je način kojim možemo izreći savjet, zapovijed, molbu, poticaj, on nema oblik za 1.osobu jednine. Od glagola ispisati imperativ za sva lica glasi: 1. / - ispišimo, 2. ispiši - ispišite, 3. neka ispiše - neka ispišu
check

Pitanje br. 4

Što je motiv?

A

Najmanja tematska jedinica, poticaj za stvaranje djela

Motiv je najmanja tematska jedinica, poticaj književniku za stvaranje djela.
check

Pitanje br. 5

Kako se naziva pjesma japanskog podrijetla koja ima tri stiha sa po pet, sedam i pet slogova?

C

Haiku

Haiku je kratka pjesma japanskog podrijetla od tri stiha sa po pet, sedam i pet slogova.
check

Pitanje br. 6

Kako nazivamo strofu od četiri stiha?

A

Katren ili četverostih

Strofa od četiri stiha je četverostih ili katren. Stih od četiri sloga bio bi četverac.
check

Pitanje br. 7

Prepoznaj glagolsko vrijeme u ovoj rečenici:
Napisasmo zadaću jako brzo.

C

Glagol napisasmo je u aoristu.

Glagol napisasmo je u aoristu, u infinitivu glagol glasi napisati, svršenog je vida. Ovo je prošlo jednostavno glagolsko vrijeme i tvoreno je od glagola svršenog vida, dakle to je aorist.
check

Pitanje br. 8

Prepoznaj u rečenici glagolski pridjev trpni! Rečenica glasi: Jabuka je oštećena pri padu s grane.

B

Oštećena

Glagolski pridjev trpni je oštećena. On izriče da netko trpi radnju na sebi. Tvori se nastavcima -n, -en, -jen, -t.
check

Pitanje br. 9

Prepoznaj kakav je prema predmetu radnje glagol oblačiti se u rečenici: On se oblači prema zadnjoj modi.

C

Povratni glagol

Glagol oblači se je povratni glagol, ima uza se povratnu zamjenicu se, kazuje da vršitelj radnje obavlja radnju sam na sebi.
check

Pitanje br. 10

Prepoznaj u rečenici vrstu zamjenice: O njegovim se uspjesima i ne govori.

C

Njegovim je posvojna zamjenica

U ovoj rečenici zamjenica je njegovim, to je posvojna zamjenica, kazuje kome nešto pripada.