Ponavljanje na početku 7. razreda

Znaš li što je glagolski pridjev trpni? Što je tema pejzažne pjesme? Ponovi gradivo i pripremi se za novu školsku godinu.

Besplatno učenje za svakog učenika omogućili su: