Kojoj organizacijskoj razini pripadaju sive čaplje, crne rode, štekavci i veliki vranci u Kopačkom ritu?

Ptice u Kopačkom ritu pripadaju životnoj zajednici Kopačkog rita.

Što pripada kopnenom ekosustavu?

Pašnjaci pripadaju kopnenom ekosustavu. Vodenom ekosustavu pripadaju ostala navedena staništa.

Jedno živo biće, odnosno jedan jednostanični ili jedan višestanični organizam čini ______.

Jedinka je jedno živo biće odnosno jedan jednostanični ili jedan višestanični organizam. Razvoj i preživljavanje svake jedinke ovisi o životnim uvjetima staništa, ali i o njezinim odnosima s jedinkama iste populacije i drugih populacija unutar životne zajednice.

Odaberi pravilan poredak organizacijskih razina među živim bića od najmanje do najviše razine.

Dva osnovna ekosustava su…

Dva osnovna ekosustava su vodeni i kopneni ekosustavi. Primjeri vodenih ekosustava su jezero, more, rijeka, a kopnenih livada, šuma, pašnjak.

Brojnost populacije i opstanak vrste održava se _________.

Jedinke u populaciji pripadaju istoj vrsti što znači da se mogu razmnožavati i davati plodno potomstvo.

Kojoj organizacijskoj razini pripada jedna čančara?

Jedna čančara je jedna jedinka. Jedinka je jedno živo biće odnosno jedan jednostanični ili jedan višestanični organizam.

Kako nazivamo sva živa bića određenog ekosustava?

Sva živa bića određenog ekosustava nazivamo životnom zajednicom. ivotnoj zajednici pripadaju organizmi različitih vrsta pa tako primjerice, životnu zajednicu Jadranskog mora čine sve bakterije, alge, biljke, ribe, sisavci i druga živa bića koja u njemu žive. Unutar životne zajednice živa bića međusobno utječu jedna na druge jer se natječu za prostor, hranu, vodu.

Kako nazivamo znanost koja proučava odnose između živih bića i njihov utjecaj na okoliš?

Ekologija je znanost koja proučava odnose između živih bića, njihov utjecaj na okoliš i utjecaj okoliša na živa bića.

Kako nazivamo zajednicu živih bića i staništa?

Zajednicu živih bića i staništa nazivamo ekosustav. Na staništu živa bića žive i zadovoljavaju svoje životne potrebe, a preživčjavanje živih bića nekog ekosustava ovisi o životnim uvjetima staništa (temperaturi, svjetlosti, tlu, vodi, zraku). Povoljniji životni uvjeti na staništu znači da će i živi svijet ekosustava biti raznolikiji. Također, kako i živa bića utječu svojim djelovanjem na životne uvjete staništa, tako ekosustav uključuje živu i neživu prirodu koje ovise jedna o drugoj i djeluju jedna na drugu.

Uspješno si završio kviz, ovo su tvoji rezultati.

0 / 0
Točni odgovori
Točni odgovori i objašnjenja
check

Pitanje br. 1

Kojoj organizacijskoj razini pripadaju sive čaplje, crne rode, štekavci i veliki vranci u Kopačkom ritu?

C

Životnoj zajednici

Ptice u Kopačkom ritu pripadaju životnoj zajednici Kopačkog rita.
check

Pitanje br. 2

Što pripada kopnenom ekosustavu?

D

Pašnjaci

Pašnjaci pripadaju kopnenom ekosustavu. Vodenom ekosustavu pripadaju ostala navedena staništa.
check

Pitanje br. 3

Jedno živo biće, odnosno jedan jednostanični ili jedan višestanični organizam čini ______.

C

Jedinku

Jedinka je jedno živo biće odnosno jedan jednostanični ili jedan višestanični organizam. Razvoj i preživljavanje svake jedinke ovisi o životnim uvjetima staništa, ali i o njezinim odnosima s jedinkama iste populacije i drugih populacija unutar životne zajednice.
check

Pitanje br. 4

Odaberi pravilan poredak organizacijskih razina među živim bića od najmanje do najviše razine.

D

Jedinka, populacija, životna zajednica, ekosustav, biosfera

Organizacijske razine među živim bićima od najmanje do najviše razine: jedinka, populacija, životna zajednica, ekosustav, biosfera
check

Pitanje br. 5

Dva osnovna ekosustava su…

B

Vodeni i kopneni

Dva osnovna ekosustava su vodeni i kopneni ekosustavi. Primjeri vodenih ekosustava su jezero, more, rijeka, a kopnenih livada, šuma, pašnjak.
check

Pitanje br. 6

Brojnost populacije i opstanak vrste održava se _________.

B

Razmnožavanjem

Jedinke u populaciji pripadaju istoj vrsti što znači da se mogu razmnožavati i davati plodno potomstvo.
check

Pitanje br. 7

Kojoj organizacijskoj razini pripada jedna čančara?

B

Jedinki

Jedna čančara je jedna jedinka. Jedinka je jedno živo biće odnosno jedan jednostanični ili jedan višestanični organizam.
check

Pitanje br. 8

Kako nazivamo sva živa bića određenog ekosustava?

C

Životna zajednica

Sva živa bića određenog ekosustava nazivamo životnom zajednicom. ivotnoj zajednici pripadaju organizmi različitih vrsta pa tako primjerice, životnu zajednicu Jadranskog mora čine sve bakterije, alge, biljke, ribe, sisavci i druga živa bića koja u njemu žive. Unutar životne zajednice živa bića međusobno utječu jedna na druge jer se natječu za prostor, hranu, vodu.
check

Pitanje br. 9

Kako nazivamo znanost koja proučava odnose između živih bića i njihov utjecaj na okoliš?

C

Ekologija

Ekologija je znanost koja proučava odnose između živih bića, njihov utjecaj na okoliš i utjecaj okoliša na živa bića.
check

Pitanje br. 10

Kako nazivamo zajednicu živih bića i staništa?

B

Ekosustav

Zajednicu živih bića i staništa nazivamo ekosustav. Na staništu živa bića žive i zadovoljavaju svoje životne potrebe, a preživčjavanje živih bića nekog ekosustava ovisi o životnim uvjetima staništa (temperaturi, svjetlosti, tlu, vodi, zraku). Povoljniji životni uvjeti na staništu znači da će i živi svijet ekosustava biti raznolikiji. Također, kako i živa bića utječu svojim djelovanjem na životne uvjete staništa, tako ekosustav uključuje živu i neživu prirodu koje ovise jedna o drugoj i djeluju jedna na drugu.