Kwiz učenje

0/15
Pojašnjenje

Kako nazivamo znanost koja proučava odnose između živih bića i njihov utjecaj na okoliš?

Pojašnjenje
Ekologija je znanost koja proučava odnose između živih bića, njihov utjecaj na okoliš i utjecaj okoliša na živa bića.
Pojašnjenje

Kako nazivamo zajednicu jedinki iste vrste koje žive na istom staništu?

Pojašnjenje
Populacija je zajednica jedinki iste vrste koje žive na istom staništu. Populaciju čini veći ili manji broj jedinki različite dobi i spola. Broj jedinki unutar populacije (veličina populacije) može se mijenjati tijekom vremena. Iako pripadaju istoj vrsti, sve jedinke iste populacije nisu u potpunosti jednake, a to je prije svega posljedica nasljeđivanja različitih gena od roditelja, iako na razlike između jedinki iste vrste utječu i životni uvjeti okoliša.
Pojašnjenje

Kako nazivamo zajednicu živih bića i staništa?

Pojašnjenje
Zajednicu živih bića i staništa nazivamo ekosustav. Na staništu živa bića žive i zadovoljavaju svoje životne potrebe, a preživčjavanje živih bića nekog ekosustava ovisi o životnim uvjetima staništa (temperaturi, svjetlosti, tlu, vodi, zraku). Povoljniji životni uvjeti na staništu znači da će i živi svijet ekosustava biti raznolikiji. Također, kako i živa bića utječu svojim djelovanjem na životne uvjete staništa, tako ekosustav uključuje živu i neživu prirodu koje ovise jedna o drugoj i djeluju jedna na drugu.
Pojašnjenje

Odaberi pravilan poredak organizacijskih razina među živim bića od najmanje do najviše razine.

Pojašnjenje

Dva osnovna ekosustava su…

Pojašnjenje
Dva osnovna ekosustava su vodeni i kopneni ekosustavi. Primjeri vodenih ekosustava su jezero, more, rijeka, a kopnenih livada, šuma, pašnjak.
Pojašnjenje

Što je najviša organizacijska razina živog svijeta?

Pojašnjenje
Biosfera je najviša organizacijska razina živog svijeta jer uključuje sve žive organizme. Živa bića pronalazimo u tlu, vodi i zraku. Stoga biosfera obuhvaća dio litosfere (površinski čvrsti dio Zemlje), dio hidrosfere (sva voda na Zemlji) i dio atmosfere (zračni omotač Zemlje).
Pojašnjenje

Brojnost populacije i opstanak vrste održava se _________.

Pojašnjenje
Jedinke u populaciji pripadaju istoj vrsti što znači da se mogu razmnožavati i davati plodno potomstvo.
Pojašnjenje

Kako nazivamo sva živa bića određenog ekosustava?

Pojašnjenje
Sva živa bića određenog ekosustava nazivamo životnom zajednicom. ivotnoj zajednici pripadaju organizmi različitih vrsta pa tako primjerice, životnu zajednicu Jadranskog mora čine sve bakterije, alge, biljke, ribe, sisavci i druga živa bića koja u njemu žive. Unutar životne zajednice živa bića međusobno utječu jedna na druge jer se natječu za prostor, hranu, vodu.
Pojašnjenje

Jedno živo biće, odnosno jedan jednostanični ili jedan višestanični organizam čini ______.

Pojašnjenje
Jedinka je jedno živo biće odnosno jedan jednostanični ili jedan višestanični organizam. Razvoj i preživljavanje svake jedinke ovisi o životnim uvjetima staništa, ali i o njezinim odnosima s jedinkama iste populacije i drugih populacija unutar životne zajednice.
Pojašnjenje

Što obuhvaća biosfera?

Pojašnjenje
Živa bića pronalazimo u tlu, vodi i zraku. Stoga biosfera obuhvaća dio litosfere (površinski čvrsti dio Zemlje), dio hidrosfere (sva voda na Zemlji) i dio atmosfere (zračni omotač Zemlje).
Pojašnjenje

Kojoj organizacijskoj razini pripada jedna čančara?

Pojašnjenje
Jedna čančara je jedna jedinka. Jedinka je jedno živo biće odnosno jedan jednostanični ili jedan višestanični organizam.
Pojašnjenje

Populacijom nazivamo zajednicu jedinki _____ vrste na planeti Zemlji.

Pojašnjenje
Populacija je zajednica jedinki iste vrste koje žive na istom staništu.
Pojašnjenje

Kojoj organizacijskoj razini pripadaju sive čaplje, crne rode, štekavci i veliki vranci u Kopačkom ritu?

Pojašnjenje

Što ne pripada kopnenom ekosustavu?

Pojašnjenje
Potoci pripadaju vodenom ekosustavu, kojem također pripadaju jezera, mora i rijeka. Kopnenom ekosustavu pripadaju šume, livade, pašnjaci.
Pojašnjenje

Što pripada kopnenom ekosustavu?

Pojašnjenje
Pašnjaci pripadaju kopnenom ekosustavu. Vodenom ekosustavu pripadaju ostala navedena staništa.

Uspješno si završio kviz, ovo su tvoji rezultati.

0 / 0
Točni odgovori

1/15

Kako nazivamo znanost koja proučava odnose između živih bića i njihov utjecaj na okoliš?

A
Ekologija
Ekologija je znanost koja proučava odnose između živih bića, njihov utjecaj na okoliš i utjecaj okoliša na živa bića.

2/15

Kako nazivamo zajednicu jedinki iste vrste koje žive na istom staništu?

D
Populacija
Populacija je zajednica jedinki iste vrste koje žive na istom staništu. Populaciju čini veći ili manji broj jedinki različite dobi i spola. Broj jedinki unutar populacije (veličina populacije) može se mijenjati tijekom vremena. Iako pripadaju istoj vrsti, sve jedinke iste populacije nisu u potpunosti jednake, a to je prije svega posljedica nasljeđivanja različitih gena od roditelja, iako na razlike između jedinki iste vrste utječu i životni uvjeti okoliša.

3/15

Kako nazivamo zajednicu živih bića i staništa?

B
Ekosustav
Zajednicu živih bića i staništa nazivamo ekosustav. Na staništu živa bića žive i zadovoljavaju svoje životne potrebe, a preživčjavanje živih bića nekog ekosustava ovisi o životnim uvjetima staništa (temperaturi, svjetlosti, tlu, vodi, zraku). Povoljniji životni uvjeti na staništu znači da će i živi svijet ekosustava biti raznolikiji. Također, kako i živa bića utječu svojim djelovanjem na životne uvjete staništa, tako ekosustav uključuje živu i neživu prirodu koje ovise jedna o drugoj i djeluju jedna na drugu.

4/15

Odaberi pravilan poredak organizacijskih razina među živim bića od najmanje do najviše razine.

B
Jedinka, populacija, životna zajednica, ekosustav, biosfera
Organizacijske razine među živim bićima od najmanje do najviše razine: jedinka, populacija, životna zajednica, ekosustav, biosfera

5/15

Dva osnovna ekosustava su…

C
Vodeni i kopneni
Dva osnovna ekosustava su vodeni i kopneni ekosustavi. Primjeri vodenih ekosustava su jezero, more, rijeka, a kopnenih livada, šuma, pašnjak.

6/15

Što je najviša organizacijska razina živog svijeta?

A
Biosfera
Biosfera je najviša organizacijska razina živog svijeta jer uključuje sve žive organizme. Živa bića pronalazimo u tlu, vodi i zraku. Stoga biosfera obuhvaća dio litosfere (površinski čvrsti dio Zemlje), dio hidrosfere (sva voda na Zemlji) i dio atmosfere (zračni omotač Zemlje).

7/15

Brojnost populacije i opstanak vrste održava se _________.

A
Razmnožavanjem
Jedinke u populaciji pripadaju istoj vrsti što znači da se mogu razmnožavati i davati plodno potomstvo.

8/15

Kako nazivamo sva živa bića određenog ekosustava?

D
Životna zajednica
Sva živa bića određenog ekosustava nazivamo životnom zajednicom. ivotnoj zajednici pripadaju organizmi različitih vrsta pa tako primjerice, životnu zajednicu Jadranskog mora čine sve bakterije, alge, biljke, ribe, sisavci i druga živa bića koja u njemu žive. Unutar životne zajednice živa bića međusobno utječu jedna na druge jer se natječu za prostor, hranu, vodu.

9/15

Jedno živo biće, odnosno jedan jednostanični ili jedan višestanični organizam čini ______.

A
Jedinku
Jedinka je jedno živo biće odnosno jedan jednostanični ili jedan višestanični organizam. Razvoj i preživljavanje svake jedinke ovisi o životnim uvjetima staništa, ali i o njezinim odnosima s jedinkama iste populacije i drugih populacija unutar životne zajednice.

10/15

Što obuhvaća biosfera?

A
Dio litosfere, dio hidrosfere, dio atmosfere
Živa bića pronalazimo u tlu, vodi i zraku. Stoga biosfera obuhvaća dio litosfere (površinski čvrsti dio Zemlje), dio hidrosfere (sva voda na Zemlji) i dio atmosfere (zračni omotač Zemlje).

11/15

Kojoj organizacijskoj razini pripada jedna čančara?

A
Jedinki
Jedna čančara je jedna jedinka. Jedinka je jedno živo biće odnosno jedan jednostanični ili jedan višestanični organizam.

12/15

Populacijom nazivamo zajednicu jedinki _____ vrste na planeti Zemlji.

B
Iste
Populacija je zajednica jedinki iste vrste koje žive na istom staništu.

13/15

Kojoj organizacijskoj razini pripadaju sive čaplje, crne rode, štekavci i veliki vranci u Kopačkom ritu?

A
Životnoj zajednici
Ptice u Kopačkom ritu pripadaju životnoj zajednici Kopačkog rita.

14/15

Što ne pripada kopnenom ekosustavu?

C
Potoci
Potoci pripadaju vodenom ekosustavu, kojem također pripadaju jezera, mora i rijeka. Kopnenom ekosustavu pripadaju šume, livade, pašnjaci.

15/15

Što pripada kopnenom ekosustavu?

A
Pašnjaci
Pašnjaci pripadaju kopnenom ekosustavu. Vodenom ekosustavu pripadaju ostala navedena staništa.

Kreirajte svoj Kwizard račun

Recite nam nešto o sebi! Ove informacije će nam pomoći da prilagodimo Kwizard iskustvo.


Prijavi se


ili se registriraj ovdje