Alfa - Moja Zemlja 2

Besplatno učenje za svakog učenika omogućili su:

Gibanje Zemlje oko Sunca

Zemljina revolucija i toplinski pojasevi

Sadržaj prema udžbeniku Moja Zemlja 2 – Alfa

Vrijeme i klima

Vrijeme

Sadržaj prema udžbeniku Moja Zemlja 2 - Alfa

Temperatura i tlak zraka

Sadržaj prema udžbeniku Moja Zemlja 2 - Alfa

Vjetar i padaline

Znaš li koji su regionalni vjetrovi karakteristični za Hrvatsku? Što su planetarni vjetrovi? Znaš li nabrojati neke?

Klima i klimatski čimbenici

Sadržaj prema udžbeniku Moja Zemlja 2 - Alfa

Klima na Zemlji

Sadržaj prema udžbeniku Moja Zemlja 2 - Alfa

Klimatska obilježja Republike Hrvatske

Sadržaj prema udžbeniku Moja Zemlja 2 - Alfa

Tlo i bioraznolikost

Obilježja i važnost tla

Znaš li što je humus? Kako suvremena poljoprivreda utječe na tlo, biljni i životinjski svijet?

Rasprostranjenost i vrste tla u Hrvatskoj

Sadržaj prema udžbeniku Moja Zemlja 2 - Alfa

Biološka raznolikost Republike Hrvatske

Sadržaj prema udžbeniku Moja Zemlja 2 - Alfa

Stanovništvo i organizacija prostora Republike Hrvatske

Vladavina naroda ili demokracija

Sadržaj prema udžbeniku Moja Zemlja 2 - Alfa

Stvaranje suvremene države Hrvatske

Sadržaj prema udžbeniku Moja Zemlja 2 - Alfa

Upravno-teritorijalna organizacija Hrvatske

Sadržaj prema udžbeniku Moja Zemlja 2 - Alfa

Broj stanovnika i gustoća naseljenosti

Sadržaj prema udžbeniku Moja Zemlja 2 - Alfa

Opće kretanje stanovništva

Sadržaj prema udžbeniku Moja Zemlja 2 - Alfa

Demografske strukture stanovništva

Sadržaj prema udžbeniku Moja Zemlja 2 - Alfa

Ostale strukture stanovništva

Znaš li koliki je udio nepismenih osoba u Hrvatskoj?

Naselja Republike Hrvatske

Sadržaj prema udžbeniku Moja Zemlja 2 - Alfa

Gradska ili urbana naselja Republike Hrvatske

Sadržaj prema udžbeniku Moja Zemlja 2 - Alfa

Gospodarstvo

Pokazatelji gospodarske razvijenosti

Sadržaj prema udžbeniku Moja Zemlja 2 - Alfa

Prirodna bogatstva i izvori energije

Sadržaj prema udžbeniku Moja Zemlja 2 - Alfa

Gospodarska obilježja Republike Hrvatske

Sadržaj prema udžbeniku Moja Zemlja 2 - Alfa

Čovjek i okoliš

Ugrožavanje i zaštita okoliša

Sadržaj prema udžbeniku Moja Zemlja 2 - Alfa

Baština – nasljeđe koje moramo čuvati

Sadržaj prema udžbeniku Moja Zemlja 2 - Alfa

Zaštićena prirodna područja Republike Hrvatske

Sadržaj prema udžbeniku Moja Zemlja 2 - Alfa

Kulturna baština Hrvatske

Sadržaj prema udžbeniku Moja Zemlja 2 - Alfa

Gospodarenje otpadom

Sadržaj prema udžbeniku Moja Zemlja 2 - Alfa