1 / 29

Prikuplja li miš u ljeto i jesen rezervnu hranu za zimu?

Životinje poput miša u ljeto i jesen prikupljaju rezervne hrane za zimu kada je nestašica plodova kojima se hrane. Hranu stavljaju u podzemna skloništa.
2 / 29

Zbog čega se mijenja boja lišća krajem ljeta/početkom jeseni?

Boja se mijenja zbog razgradnje klorofila u listovima. Razgradnjom klorofila u listovima, drugi pigmenti koji se nalaze u listu postaju vidljivi.
3 / 29

Klorofil

Klorofil je biljni pigment zelene boje koji je nužan u procesu fotosinteze i zbog njega su listovi listopadnog drveća zelene boje. U jesen, boja listova se mijenja zbog razgradnje klorofila. Nakon što se klorofil razgradi drugi pigmenti koji se nalaze u listu postaju vidljivi.
4 / 29

Orijentiraju li se ptice selice tijekom seobe prema Zemljinom magnetskom polju?

Ptice selice prilikom selidbe orijentiraju se prema položaju Sunca, zvijezda, karakterističnim oblicima na Zemlji i magnetskom polju Zemlje.
5 / 29

Životni uvjeti

Određene karakteristike klime i okoliša koje pogoduju određenim vrstama nazivamo životnim uvjetima. Životinjske i biljne vrste prilagođene su na određene uvjete i van njih ne mogu preživjeti. Mali broj vrsta može živjeti u puno različitih uvjeta ali i oni ne mogu živjeti svugdje. Problematični su ekstremni uvjeti (hladnoće, nadmorske vidne, podzemlje,...) za koje su potrebne posebne prilagodbe.
6 / 29

Vazdazelene biljke

Vazdazeleno drveće je naziv za biljke koje ne odbacuju lišće već zadržavaju zelene listove i tijekom zime. U jesen ne mijenjaju boju lišća i provode fotosintezu cijelu godinu.
7 / 29

Koji pigment omogućuje fotosintezu?

Klorofil je biljni pigment zelene boje koji je nužan u procesu fotosinteze i samim time je nužan za proizvodnju hrane za biljke. Nalazi se u svim biljkama koje vrše proces fotosinteze.
8 / 29

Toplinski pojasevi Zemlje

Zemlju možemo podijeliti na regije (pojaseve) ovisno o količini sunčeve energije koju dobivaju. Različita količina sunca stvara različite životne uvjete u svakom pojasu. Postoji šest različitih toplinskih pojaseva: Sjeverni i južni polarni (hladni) pojas, sjeverni i južni umjereni pojas i tropski (žarki) pojas.
9 / 29

Kako nazivamo ponavljanje istih događaja ili pojava prema točno utvrđenom redoslijedu?

Ciklus je ponavljanje istih događaja ili pojava prema utvrđenom redoslijedu. Ciklusi mogu biti dnevni, mjesečni, godišnji ili sezonski.
10 / 29

Orijentiraju li se ptice selice tijekom seobe prema položaju zvijezda?

Ptice selice prilikom selidbe orijentiraju se prema položaju Sunca, zvijezda, karakterističnim oblicima na Zemlji i magnetskom polju Zemlje.
11 / 29

Ptice selice

Ptice selice su ptice koje napuštaju naše krajeve prije zime i lete najčešće na jug u toplije krajeve. One se često ujesen okupljaju u velika jata prije migracija (selidbe) na svoja zimovališta. Prilikom migracija orijentiraju se prema položaju sunca, zvijezdama, Zemljinom magnetskom polju i reljefnim oblicima na površini zemlje.
12 / 29

Migracije

Migracije životinja su procesi kojima se životinje sele s jedne lokacije na drugu, odnosno s jednog staništa na drugo. Životinje migriraju u stanište s boljim životnim uvjetima. Primjerice price selice napuštaju naše krajeve prije zime i lete na jug u toplije krajeve.
13 / 29

Koja biljka vrši fotosintezu tijekom zime?

Bor je zimzelena biljka kojoj lišće ne otpada zimi. Pošto je se klorofil nalazi u zelenim listovima koji ne otpadaju bor može vršiti fotosintezu cijele godine.
14 / 29

Rezrve hrane

Zalihe hrane koje životinje pripremaju tijekom ljeta i jeseni nazivamo rezerve hrane, a omogućuju preživljavanje hladnih i nepovoljnih uvjeta tijekom zime. Vjeverice rezerve hrane pohranjuju u prazne duplje u drveću ili hranu ukopavaju u tlo.
15 / 29

Je li teže pratiti promjene vezane uz godišnja doba na listopadnom ili vazdazelenom drveću?

Vazdazeleno drveće u jesen ne mijenja boju pa je teže pratiti promjene vezane uz godišnja doba.
16 / 29

Što se s biljkama događa u jako vrućoj i suhoj klimi tijekom ljeta?

U određenim regijama (poput priobalnog područja RH) tijekom ljeta zbog visoke temperature zraka i male količine vode biljke poput trava (a ponekad i mladog drveća) će se osušiti i propasti. Tamo gdje ima vlage i temperature su niže do odumiranja biljaka ne će doći sve do jeseni.
17 / 29

Kako se jazavac priprema za nestašicu hrane zimi?

Jazavac se priprema za zimu i nestašicu hrane tako da preko ljeta i jeseni se obilno hrani i tako osigurava rezervu energiju u obliku sloja masti ispod kože.
18 / 29

Listopadno drveće

Listopadno drveće tijekom ne zadržava zelene listove tijekom zime, već oni odumiru i otpadaju u jesen. Boja listova se mijenja zbog razgradnje klorofila kada drugi pigmenti (žuti i crveni pigmenti) koji se nalaze u listu postaju vidljivi. Tijekom zime ove biljke ne provode proces fotosinteze.
19 / 29

Sloj masti

Sloj masti je sloj masnog tkiva kojeg životinje nakupljaju tijekom ljeta i jeseni, a omogućuje preživljavanje hladnih i nepovoljnih uvjeta tijekom zime kada je jako malo hrane dostupno. Medvjed i jazavac preko ljeta i jeseni se obilno hrane i tako osigurava rezervu energije.
20 / 29

Godišnja doba

Godišnja doba su različita razdoblja u godini kada vladaju različiti klimatski i životni uvjeti. Različite regije Zemlje mogu imati različit broj godišnjih doba. U umjerenom pojasu javljaju se četiri godišnja doba tijekom godine: proljeće, ljeto, jesen i zima.
21 / 29

Orijentiraju li se ptice selice tijekom seobe prema položaju Sunca?

Ptice selice prilikom selidbe orijentiraju se prema položaju Sunca, zvijezda, karakterističnim oblicima na Zemlji i magnetskom polju Zemlje.
22 / 29

U kojem pojasu se nalazi Republika Hrvatska?

Republika Hrvatska se nalazi u sjevernom umjerenom pojasu. Klima je umjerena s četiri godišnja doba čije se karakteristike mogu vidjeti u prirodi.
23 / 29

Ciklusi

Ciklus je ponavljanje istih događaja ili pojava prema utvrđenom redoslijedu. Ciklusi mogu biti dnevni, mjesečni, godišnji ili sezonski, ali njihovo trajanje nije uvijek vremenski točno određeno.
24 / 29

Kakvi su životni uvjeti u umjerenom toplinskom pojasu Zemlje?

Zbog promjene temperature okoliša i količine padalina u umjerenom toplinskom pojasu, svako godišnje doba ima drugačije životne uvjete.
25 / 29

Prikuplja li vjeverica u ljeto i jesen rezervnu hranu za zimu?

Životinje poput vjeverice u ljeto i jesen prikupljaju rezerve hrane za zimu kada je nestašica plodova kojima se hrane.
26 / 29

Zašto je listopadno lišće u jesen žute/crvene boje?

Boja se mijenja zbog razgradnje klorofila u listovima. Razgradnjom klorofila u listovima, drugi pigmenti koji se nalaze u listu postaju vidljivi. Žuti i crveni pigmenti u listu traju dulje od zelenih te postanu vidljivi kada se klorofil razgradi.
27 / 29

Mogu li sve životinje i biljke živjeti u svim uvjetima?

Problematični su ekstremni uvjeti (hladnoće, nadmorske vidne, podzemlje,...) za koje su potrebne posebne prilagodbe. Životinjske i biljne vrste prilagođene su na određene životne uvjete i van njih ne mogu preživjeti. Mali broj vrsta može živjeti u puno različitih uvjeta, ali ni oni ne mogu živjeti svugdje.
28 / 29

Zbog čega su listovi listopadnog drveća zelene boje?

Klorofil je biljni pigment zelene boje koji je nužan u procesu fotosinteze i zbog njega su listovi listopadnog drveća zelene boje.
29 / 29

Koja biljka ne vrši fotosintezu tijekom zime?

Hrast je listopadno drvo kojem tijekom jeseni otpadaju listovi te zbog toga tijekom zime nema zelenih listova. Bez klorofila koji se nalazi u zelenim listovima nema ni fotosinteze.