Jugoistočna Europa - Alfa

Rumunjska je gospodarski najrazvijenija država Jugoistočne Europe. Možeš li nabrojati sve države Jugoistočne Europe?#kwizaj

Besplatno učenje za svakog učenika omogućili su:

📚 Igraj još

Grčka - Školska knjiga

Središte svakog polisa bila je agora, gradski trg. Na njemu se stanovništvo družilo, trgovalo. Znaš li na koliko je skupina bilo podijeljeno spartansko društvo?#kwizaj

Rast, razvoj i razmnožavanje organizama - Profil

Neki organizmi razmnožavaju se nespolno, a drugi se razmnožavaju spolno. Možeš li nabrojiti neke životinje koje se razmnožavaju nespolno?#kwizaj

Pojave i promjene u prirodi - Profil

Tijekom 24 sata Zemlja se okreće oko svoje osi tako da je uvijek samo dio Zemlje okrenut prema Suncu. Na dijelu Zemlje koji je okrenut prema Suncu je dan ili noć?#kwizaj

Reljef - Školska knjiga

Reljef su sve ravnine i neravnine na Zemljinoj površini. U reljefna uzvišenja ubrajamo: uzvisine, bregove, brežuljke, gore i planine. Znaš li koje su reljefna udubljenja?#kwizaj

Energija - Profil

Plima je gibanje mora u kojem se razina mora podiže. Kako se naziva spuštanje razine mora i pod utjecajem koje energije se događa? #kwizaj