Na kojem otoku su rođeni Hanibal Lucić i Petar Hektorović?

Koji otok ima čak šest upisa na listi UNESCO-a?

Grad Komiža se nalazi na kojem od navedenih otoka?

Koji otok su stari Rimljani nazvali Zlatnim otokom?

Koji je od navedenih otoka park prirode?

Najzeleniji hrvatski otok je …

Dioklecijanova palača je napravljena od kojeg kamena?

# popravi se

Znaš da se broje samo TOČNI odgovori? Pokušaj ponovo. Stvarno, pokušaj ponovo jer naši kvizovi imaju popravnih koliko god ti treba.

# nije loše, sredina

Tvoj moto je da ničega ne treba imati previše, čak ni znanja. Znaš dovoljno da možeš mirno pustiti mozak na pašu. Ti si kao trojka u školi, a zna se da je ona kraljevska ocjena.

# odličan rezultat

Vidi se tko je slušao na satu. Isplatili su se kilometri ispisanog teksta u bilježnici jer tvoje znanje je široko kao ocean.
0 / 0 Točni odgovori