Hrvatski jezik 6

Besplatno učenje za svakog učenika omogućili su:

Trojezičnost i tropismenost

Znaš li da je hrvatska srednjovjekovna književnost bila trojezična?

Hrvatski srednjovjekovni jezični spomenici, prvotisak

Znaš li kojim je pismom napisan Vinodolski zakonik?

Hrvatska narječja

Sadržaj prema kurikulumu predmeta Hrvatski jezik

Brojevi

Kako se zovu brojevi kojima izričemo poredak? Znaš li kako se zove znak za broj?

Glagoli prema predmetu radnje

Sadržaj prema kurikulumu predmeta Hrvatski jezik

Morfološke kategorije: rod, broj, lice

Znaš li koje su morfološke kategorije glagola? Što je infinitiv?