Kako se nazivaju sačuvani ostatci organizama koji su davno izumrli?

Fosili su ostatci organizama koji su davno izumrli. Pomažu nam shvatiti kao je tekla evolucija i koji organizmi su prije živjeli na Zemlji.

Kako se nazivaju strukture koje su davno nastale od pijeska, vapnenca i cijanobakterija?

Stromatoliti su strukture nastale od pijeska, vapnenca i cijanobakterija. Izgledaju kao stijene, ali zapravo to nisu. One su dokaz koliko davno su postojale cijanobakterije. Nastale su od kolonija cijanobakterija koje su na sebe vezale čestice pijeska i vapnenca. Stromatoliti se mogu vidjeti i kod nas, na otoku Pagu.

Kako se nazivaju izumrle morske životinje?

Trilobiti su izumrle morske životinje. Prve su životinje s vidnim sustavom. Disali su škrgama. Većina ih je puzala po dnu mora ili plivala uz dno. Poznato je oko 500 rodova i 1500 vrsta. U Europi ih je najviše nađeno u Češkoj.

Kako se zovu stijene nastale od ljušturica uginulih organizama?

Vapnenačke stijene su stijene nastale od ljušturica uginulih organizama koje su se gomilale na dnu mora. Tijekom povijesti razina mora se mijenjala, pa su neka područja koja su prije bila pod vodom sada suha, zbog čega se vapnenačke stijene mogu naći i na kopnu. vapnenačke stijene grade planine kao što je Velebit.

Zašto riba ima vretenasti oblik tijela, sluzavu kožu i snažne peraje?

Ribe su svojom građom prilagođene na kretanje pod vodom. Imaju vretenasti oblik tijela i sluzavu kožu kako bi što lakše klizile kroz vodu i snažne peraje kojima se odguruju prema naprijed.

Gdje su nastali prvi živi organizmi?

Prvi živi organizmi nastali su u vodi, točnije u moru. Zatim se živi svijet razvijao milijunima godina prije prelaska na kopno.

Koji organizmi su stvorili kisik na Zemlji?

Cijanobakterije su fotosintetski organizmi koji su prvi proizvodili kisik na Zemlji. Kada se nakupilo puno kisika, nastao je zrak kakav je i danas oko Zemlje.

Kako se zove proces kojim cijanobakterije stvaraju kisik?

Cijanobakterije stvaraju kisik procesom fotosinteze, kao i biljke.

Kako se zovu biljke koje žive uz morsku obalu?

Biljke koje rastu uz morsku obalu i mogu podnijeti velike količine soli, mnogo Sunca i malo vode nazivaju se biljke slanuše. Prilagođene su životu na suhome tlu oskudnom slatkom vodom. Takvo područje izloženo je izravnom utjecaju Sunčevih zraka, jakim vjetrovima i povremenom prskanju mora.

Gdje žive ježinci?

Ježinci su morski organizmi koji ne plivaju, nego žive na morskom dnu po kojem se kreću. Ježinci pripadaju beskralješnjacima.

Uspješno si završio kviz, ovo su tvoji rezultati.

0 / 0
Točni odgovori
Točni odgovori i objašnjenja
check

Pitanje br. 1

Kako se nazivaju sačuvani ostatci organizama koji su davno izumrli?

A

Fosili.

Fosili su ostatci organizama koji su davno izumrli. Pomažu nam shvatiti kao je tekla evolucija i koji organizmi su prije živjeli na Zemlji.
check

Pitanje br. 2

Kako se nazivaju strukture koje su davno nastale od pijeska, vapnenca i cijanobakterija?

D

Stromatoliti.

Stromatoliti su strukture nastale od pijeska, vapnenca i cijanobakterija. Izgledaju kao stijene, ali zapravo to nisu. One su dokaz koliko davno su postojale cijanobakterije. Nastale su od kolonija cijanobakterija koje su na sebe vezale čestice pijeska i vapnenca. Stromatoliti se mogu vidjeti i kod nas, na otoku Pagu.
check

Pitanje br. 3

Kako se nazivaju izumrle morske životinje?

A

Trilobiti.

Trilobiti su izumrle morske životinje. Prve su životinje s vidnim sustavom. Disali su škrgama. Većina ih je puzala po dnu mora ili plivala uz dno. Poznato je oko 500 rodova i 1500 vrsta. U Europi ih je najviše nađeno u Češkoj.
check

Pitanje br. 4

Kako se zovu stijene nastale od ljušturica uginulih organizama?

B

Vapnenačke stijene.

Vapnenačke stijene su stijene nastale od ljušturica uginulih organizama koje su se gomilale na dnu mora. Tijekom povijesti razina mora se mijenjala, pa su neka područja koja su prije bila pod vodom sada suha, zbog čega se vapnenačke stijene mogu naći i na kopnu. vapnenačke stijene grade planine kao što je Velebit.
check

Pitanje br. 5

Zašto riba ima vretenasti oblik tijela, sluzavu kožu i snažne peraje?

C

Kako bi si olakšala plivanje.

Ribe su svojom građom prilagođene na kretanje pod vodom. Imaju vretenasti oblik tijela i sluzavu kožu kako bi što lakše klizile kroz vodu i snažne peraje kojima se odguruju prema naprijed.
check

Pitanje br. 6

Gdje su nastali prvi živi organizmi?

D

U moru.

Prvi živi organizmi nastali su u vodi, točnije u moru. Zatim se živi svijet razvijao milijunima godina prije prelaska na kopno.
check

Pitanje br. 7

Koji organizmi su stvorili kisik na Zemlji?

A

Cijanobakterije.

Cijanobakterije su fotosintetski organizmi koji su prvi proizvodili kisik na Zemlji. Kada se nakupilo puno kisika, nastao je zrak kakav je i danas oko Zemlje.
check

Pitanje br. 8

Kako se zove proces kojim cijanobakterije stvaraju kisik?

B

Fotosinteza.

Cijanobakterije stvaraju kisik procesom fotosinteze, kao i biljke.
check

Pitanje br. 9

Kako se zovu biljke koje žive uz morsku obalu?

B

Biljke slanuše.

Biljke koje rastu uz morsku obalu i mogu podnijeti velike količine soli, mnogo Sunca i malo vode nazivaju se biljke slanuše. Prilagođene su životu na suhome tlu oskudnom slatkom vodom. Takvo područje izloženo je izravnom utjecaju Sunčevih zraka, jakim vjetrovima i povremenom prskanju mora.
check

Pitanje br. 10

Gdje žive ježinci?

B

Na morskom dnu.

Ježinci su morski organizmi koji ne plivaju, nego žive na morskom dnu po kojem se kreću. Ježinci pripadaju beskralješnjacima.