1 / 15

Koji je zajednički naziv za naftu i ugljen?

Klikni na karticu da vidiš odgovor
Nafta i ugljen nazivaju se fosilna goriva, jer su nastala od fosila (ostataka izumrlih životinja).
2 / 15

Koji organizmi koriste energiju Sunca za svoje životne procese?

Svi organizmi koriste energiju Sunca za obavljanje životnih procesa. Energija Sunca je osnovni izvor energije na Zemlji. Neki organizmi mogu direktno koristiti energiju Sunca (biljke), dok drugi organizmi (životinje) koriste energiju Sunca koju su pohranile biljke.
3 / 15

Koji je najbitniji izvor energije na Zemlji?

Sunce je najbitniji izvor energije na Zemlji za sva živa bića kojima je ona potrebna za različite životne procese.
4 / 15

Koja vrsta energije potiče nastanak vjetra?

Sunčeva energija zagrijava zrak uz Zemlju, ali ne jednako na svim mjestima, zbog čega se zrak pokreće između područja različite topline.
5 / 15

Koja vrsta energije se javlja u gejzirima?

Geotermalna energija u gejzirima uzrokuje izbacivanje vodoskoka vruće vode iz zemljine kore. Do toga dolazi jer je voda pod zemljom pod visokim tlakom i na visokoj temperaturi.
6 / 15

Kako se nazivaju životinje koje uvijek imaju istu temperaturu tijela?

Životinje koje uvijek imaju istu temperaturu tijela nazivaju se toplokrvne životinje. One moraju trošiti puno energije na održavanje tjelesne temperature.
7 / 15

Kako životinje skladište energiju u svom tijelu?

Životinje skladište višak energije u svom tijelu u obliku masti (sala). Nakupine masti omogućuju životinjama da prežive čak i kada nema dovoljno hrane (po zimi).
8 / 15

Što se događa s većinom Sunčeve energije koja stiže do Zemlje?

Većina Sunčeve energije koja stiže do Zemlje vraća se u svemir, dok samo manji dio dolazi do Zemljine površine gdje zagrijava i osvjetljavala Zemlju.
9 / 15

Kako organizmi dobivaju energiju?

Živi organizmi dobivaju energiju iz hrane. U organizmu ta energija se pretvara u druge oblike energije koje organizam može koristiti na različite načine.
10 / 15

Kako biljke skladište energiju?

Biljke stvaraju velike količine šećera kada imaju dovoljno Sunčeve energije. Taj šećer spremaju u različite dijelove (npr. korijen) i čuvaju ga za zimu, kada će biti manje Sunca.
11 / 15

Koji su izvori topline na Zemlji?

Izvori topline na Zemlji su i Sunce i užarena unutrašnjost Zemlje. Kada se višak topline od Sunca i unutrašnjosti Zemlje ne može otpustiti u svemir, dolazi do globalnog zatopljenja, no ono nije izvor topline, već posljedica.
12 / 15

Koja pojava nastaje zbog energije vode?

Plima i oseka nastaju zbog energije vode koja potiče promjenu razine mora tijekom dana. Plima je podizanje razine mora, a oseka spuštanje razine mora.
13 / 15

Koji se procesi mogu obaviti bez trošenja energije?

Za obavljanje svih životnih procesa potrebna je energija, čak i ako mi to ne primjećujemo (npr. disanje). Energija je potrebna i za procese koje ne vrše živa bića kao što je pokretanje automobila ili rad računala.
14 / 15

Što je sposobnost tijela da vrši rad?

Energija je sposobnost tijela da vrši rad, što znači da nekom tijelu (ili biću) potrebna energija da bi moglo napraviti nešto.
15 / 15

Koja pretvorba energije se odvija u hidroelektranama?

U hidroelektranama se energija gibanja vode pretvara u električnu energiju. Ponekad je za to potrebno pretvoriti energiju iz vode koja miruje u energiju vode koja se giba kako bi se ta energija gibanja pretvorila u električnu energiju.