Kwiz učenje

0/15
Pojašnjenje

U tekućinama su kemijske veze slabije nego u čvrstim tijelima, ali su ipak dovoljno jake da tekućine zadržavaju:

Pojašnjenje
U čvrstim tijelima kemijske veze, međudjelovanja čestica tvari, jake su i teško se raskidaju. U tekućinama su te veze slabije nego u čvrstim tijelima, pa tekućine ne mogu zadržati oblik, ali su ipak dovoljno jake, pa tekućine zadržavaju volumen. U plinovima su čestice povezane veoma slabim vezama, pa se zato one raspršuju po prostoru u kojem se nalaze i mogu mijenjati volumen.
Pojašnjenje

Prijelaz iz čvrstog stanja u tekuće naziva se:

Pojašnjenje
Prijelaz iz čvrstog stanja u tekuće naziva se taljenje, a obrnuti proces skrućivanje. Prijelaz iz tekućeg stanja u plinovito naziva se isparavanje, a obrnuti proces kondenzacija. Prijelaz iz čvrstog stanja u plinovito stanje naziva se sublimacija, a obrnuti proces desublimacija. Plinovito je stanje teško nacrtati.
Pojašnjenje

Led, voda i vodena para su:

Pojašnjenje
Tvari u čvrstom stanju imaju stalan oblik i volumen te se ne mogu stlačiti. Tvari u tekućem stanju nemaju stalan oblik nego ga preuzimaju od posude u kojoj se nalaze, ali imaju stalan volumen i ne može ih se stlačiti. Tvari u plinovitom stanju nemaju stalan oblik ni volumen, mogu se stlačiti i šire se prostorom u kojem se nalaze.
Pojašnjenje

Prijelaz iz čvrstog stanja u plinovito stanje naziva se:

Pojašnjenje
Prijelaz iz čvrstog stanja u tekuće naziva se taljenje, a obrnuti proces skrućivanje. Prijelaz iz tekućeg stanja u plinovito naziva se isparavanje, a obrnuti proces kondenzacija. Prijelaz iz čvrstog stanja u plinovito stanje naziva se sublimacija, a obrnuti proces desublimacija. Plinovito je stanje teško nacrtati.
Pojašnjenje

U kojem agregacijskom stanju su kemijske veze jake i teško se raskidaju?

Pojašnjenje
U čvrstim tijelima kemijske veze, međudjelovanja čestica tvari, jake su i teško se raskidaju. U tekućinama su te veze slabije nego u čvrstim tijelima, pa tekućine ne mogu zadržati oblik, ali su ipak dovoljno jake, pa tekućine zadržavaju volumen. U plinovima su čestice povezane veoma slabim vezama, pa se zato one raspršuju po prostoru u kojem se nalaze i mogu mijenjati volumen.
Pojašnjenje

Prijelaz iz plinovitog stanja u čvrsto stanje naziva se:

Pojašnjenje
Prijelaz iz čvrstog stanja u tekuće naziva se taljenje, a obrnuti proces skrućivanje. Prijelaz iz tekućeg stanja u plinovito naziva se isparavanje, a obrnuti proces kondenzacija. Prijelaz iz čvrstog stanja u plinovito stanje naziva se sublimacija, a obrnuti proces desublimacija. Plinovito je stanje teško nacrtati.
Pojašnjenje

Tvari u plinovitom stanju:

Pojašnjenje
Tvari u čvrstom stanju imaju stalan oblik i volumen te se ne mogu stlačiti. Tvari u tekućem stanju nemaju stalan oblik nego ga preuzimaju od posude u kojoj se nalaze, ali imaju stalan volumen i ne može ih se stlačiti. Tvari u plinovitom stanju nemaju stalan oblik ni volumen, mogu se stlačiti i šire se prostorom u kojem se nalaze.
Pojašnjenje

Prijelaz iz plinovitog stanja u tekuće naziva se:

Pojašnjenje
Prijelaz iz čvrstog stanja u tekuće naziva se taljenje, a obrnuti proces skrućivanje. Prijelaz iz tekućeg stanja u plinovito naziva se isparavanje, a obrnuti proces kondenzacija. Prijelaz iz čvrstog stanja u plinovito stanje naziva se sublimacija, a obrnuti proces desublimacija. Plinovito je stanje teško nacrtati.
Pojašnjenje

Tvari u tekućem stanju imaju:

Pojašnjenje
Tvari u čvrstom stanju imaju stalan oblik i volumen te se ne mogu stlačiti. Tvari u tekućem stanju nemaju stalan oblik nego ga preuzimaju od posude u kojoj se nalaze, ali imaju stalan volumen i ne može ih se stlačiti. Tvari u plinovitom stanju nemaju stalan oblik ni volumen, mogu se stlačiti i šire se prostorom u kojem se nalaze.
Pojašnjenje

U tekućinama su kemijske veze slabije nego u čvrstim tijelima stoga tekućine ne mogu zadržati:

Pojašnjenje
U čvrstim tijelima kemijske veze, međudjelovanja čestica tvari, jake su i teško se raskidaju. U tekućinama su te veze slabije nego u čvrstim tijelima, pa tekućine ne mogu zadržati oblik, ali su ipak dovoljno jake, pa tekućine zadržavaju volumen. U plinovima su čestice povezane veoma slabim vezama, pa se zato one raspršuju po prostoru u kojem se nalaze i mogu mijenjati volumen.
Pojašnjenje

Između molekula tvari različitih veličina postoji:

Pojašnjenje
Sve tvari građene su od vrlo sitnih čestica koje su ljudskom oku nevidljive i između kojih se nalazi prazan prostor koji nazivamo međuprostor ili vakuum.
Pojašnjenje

U kojem agregacijskom stanju su čestice povezane slabim vezama?

Pojašnjenje
U čvrstim tijelima kemijske veze, međudjelovanja čestica tvari, jake su i teško se raskidaju. U tekućinama su te veze slabije nego u čvrstim tijelima, pa tekućine ne mogu zadržati oblik, ali su ipak dovoljno jake, pa tekućine zadržavaju volumen. U plinovima su čestice povezane veoma slabim vezama, pa se zato one raspršuju po prostoru u kojem se nalaze i mogu mijenjati volumen.
Pojašnjenje

Tvari u čvrstom stanju imaju:

Pojašnjenje
Tvari u čvrstom stanju imaju stalan oblik i volumen te se ne mogu stlačiti. Tvari u tekućem stanju nemaju stalan oblik nego ga preuzimaju od posude u kojoj se nalaze, ali imaju stalan volumen i ne može ih se stlačiti. Tvari u plinovitom stanju nemaju stalan oblik ni volumen, mogu se stlačiti i šire se prostorom u kojem se nalaze.
Pojašnjenje

Prijelaz iz tekućeg stanja u plinovito naziva se:

Pojašnjenje
Prijelaz iz čvrstog stanja u tekuće naziva se taljenje, a obrnuti proces skrućivanje. Prijelaz iz tekućeg stanja u plinovito naziva se isparavanje, a obrnuti proces kondenzacija. Prijelaz iz čvrstog stanja u plinovito stanje naziva se sublimacija, a obrnuti proces desublimacija. Plinovito je stanje teško nacrtati.
Pojašnjenje

Prijelaz iz tekućeg stanja u čvrsto naziva se:

Pojašnjenje
Prijelaz iz čvrstog stanja u tekuće naziva se taljenje, a obrnuti proces skrućivanje. Prijelaz iz tekućeg stanja u plinovito naziva se isparavanje, a obrnuti proces kondenzacija. Prijelaz iz čvrstog stanja u plinovito stanje naziva se sublimacija, a obrnuti proces desublimacija. Plinovito je stanje teško nacrtati.

Uspješno si završio kviz, ovo su tvoji rezultati.

0 / 0
Točni odgovori

1/15

U tekućinama su kemijske veze slabije nego u čvrstim tijelima, ali su ipak dovoljno jake da tekućine zadržavaju:

A
Volumen
U čvrstim tijelima kemijske veze, međudjelovanja čestica tvari, jake su i teško se raskidaju. U tekućinama su te veze slabije nego u čvrstim tijelima, pa tekućine ne mogu zadržati oblik, ali su ipak dovoljno jake, pa tekućine zadržavaju volumen. U plinovima su čestice povezane veoma slabim vezama, pa se zato one raspršuju po prostoru u kojem se nalaze i mogu mijenjati volumen.

2/15

Prijelaz iz čvrstog stanja u tekuće naziva se:

A
Taljenje
Prijelaz iz čvrstog stanja u tekuće naziva se taljenje, a obrnuti proces skrućivanje. Prijelaz iz tekućeg stanja u plinovito naziva se isparavanje, a obrnuti proces kondenzacija. Prijelaz iz čvrstog stanja u plinovito stanje naziva se sublimacija, a obrnuti proces desublimacija. Plinovito je stanje teško nacrtati.

3/15

Led, voda i vodena para su:

A
Ista tvar u različitom agregacijskom stanju
Tvari u čvrstom stanju imaju stalan oblik i volumen te se ne mogu stlačiti. Tvari u tekućem stanju nemaju stalan oblik nego ga preuzimaju od posude u kojoj se nalaze, ali imaju stalan volumen i ne može ih se stlačiti. Tvari u plinovitom stanju nemaju stalan oblik ni volumen, mogu se stlačiti i šire se prostorom u kojem se nalaze.

4/15

Prijelaz iz čvrstog stanja u plinovito stanje naziva se:

D
Sublimacija
Prijelaz iz čvrstog stanja u tekuće naziva se taljenje, a obrnuti proces skrućivanje. Prijelaz iz tekućeg stanja u plinovito naziva se isparavanje, a obrnuti proces kondenzacija. Prijelaz iz čvrstog stanja u plinovito stanje naziva se sublimacija, a obrnuti proces desublimacija. Plinovito je stanje teško nacrtati.

5/15

U kojem agregacijskom stanju su kemijske veze jake i teško se raskidaju?

A
Čvrstom
U čvrstim tijelima kemijske veze, međudjelovanja čestica tvari, jake su i teško se raskidaju. U tekućinama su te veze slabije nego u čvrstim tijelima, pa tekućine ne mogu zadržati oblik, ali su ipak dovoljno jake, pa tekućine zadržavaju volumen. U plinovima su čestice povezane veoma slabim vezama, pa se zato one raspršuju po prostoru u kojem se nalaze i mogu mijenjati volumen.

6/15

Prijelaz iz plinovitog stanja u čvrsto stanje naziva se:

D
Desublimacija
Prijelaz iz čvrstog stanja u tekuće naziva se taljenje, a obrnuti proces skrućivanje. Prijelaz iz tekućeg stanja u plinovito naziva se isparavanje, a obrnuti proces kondenzacija. Prijelaz iz čvrstog stanja u plinovito stanje naziva se sublimacija, a obrnuti proces desublimacija. Plinovito je stanje teško nacrtati.

7/15

Tvari u plinovitom stanju:

B
Nemaju stalan oblik ni volumen
Tvari u čvrstom stanju imaju stalan oblik i volumen te se ne mogu stlačiti. Tvari u tekućem stanju nemaju stalan oblik nego ga preuzimaju od posude u kojoj se nalaze, ali imaju stalan volumen i ne može ih se stlačiti. Tvari u plinovitom stanju nemaju stalan oblik ni volumen, mogu se stlačiti i šire se prostorom u kojem se nalaze.

8/15

Prijelaz iz plinovitog stanja u tekuće naziva se:

C
Kondenzacija
Prijelaz iz čvrstog stanja u tekuće naziva se taljenje, a obrnuti proces skrućivanje. Prijelaz iz tekućeg stanja u plinovito naziva se isparavanje, a obrnuti proces kondenzacija. Prijelaz iz čvrstog stanja u plinovito stanje naziva se sublimacija, a obrnuti proces desublimacija. Plinovito je stanje teško nacrtati.

9/15

Tvari u tekućem stanju imaju:

B
Stalan volumen, a promjenjiv oblik
Tvari u čvrstom stanju imaju stalan oblik i volumen te se ne mogu stlačiti. Tvari u tekućem stanju nemaju stalan oblik nego ga preuzimaju od posude u kojoj se nalaze, ali imaju stalan volumen i ne može ih se stlačiti. Tvari u plinovitom stanju nemaju stalan oblik ni volumen, mogu se stlačiti i šire se prostorom u kojem se nalaze.

10/15

U tekućinama su kemijske veze slabije nego u čvrstim tijelima stoga tekućine ne mogu zadržati:

B
Oblik
U čvrstim tijelima kemijske veze, međudjelovanja čestica tvari, jake su i teško se raskidaju. U tekućinama su te veze slabije nego u čvrstim tijelima, pa tekućine ne mogu zadržati oblik, ali su ipak dovoljno jake, pa tekućine zadržavaju volumen. U plinovima su čestice povezane veoma slabim vezama, pa se zato one raspršuju po prostoru u kojem se nalaze i mogu mijenjati volumen.

11/15

Između molekula tvari različitih veličina postoji:

B
Vakuum
Sve tvari građene su od vrlo sitnih čestica koje su ljudskom oku nevidljive i između kojih se nalazi prazan prostor koji nazivamo međuprostor ili vakuum.

12/15

U kojem agregacijskom stanju su čestice povezane slabim vezama?

C
Plinovitom
U čvrstim tijelima kemijske veze, međudjelovanja čestica tvari, jake su i teško se raskidaju. U tekućinama su te veze slabije nego u čvrstim tijelima, pa tekućine ne mogu zadržati oblik, ali su ipak dovoljno jake, pa tekućine zadržavaju volumen. U plinovima su čestice povezane veoma slabim vezama, pa se zato one raspršuju po prostoru u kojem se nalaze i mogu mijenjati volumen.

13/15

Tvari u čvrstom stanju imaju:

C
Stalan oblik i volumen
Tvari u čvrstom stanju imaju stalan oblik i volumen te se ne mogu stlačiti. Tvari u tekućem stanju nemaju stalan oblik nego ga preuzimaju od posude u kojoj se nalaze, ali imaju stalan volumen i ne može ih se stlačiti. Tvari u plinovitom stanju nemaju stalan oblik ni volumen, mogu se stlačiti i šire se prostorom u kojem se nalaze.

14/15

Prijelaz iz tekućeg stanja u plinovito naziva se:

B
Isparavanje
Prijelaz iz čvrstog stanja u tekuće naziva se taljenje, a obrnuti proces skrućivanje. Prijelaz iz tekućeg stanja u plinovito naziva se isparavanje, a obrnuti proces kondenzacija. Prijelaz iz čvrstog stanja u plinovito stanje naziva se sublimacija, a obrnuti proces desublimacija. Plinovito je stanje teško nacrtati.

15/15

Prijelaz iz tekućeg stanja u čvrsto naziva se:

A
Skrućivanje
Prijelaz iz čvrstog stanja u tekuće naziva se taljenje, a obrnuti proces skrućivanje. Prijelaz iz tekućeg stanja u plinovito naziva se isparavanje, a obrnuti proces kondenzacija. Prijelaz iz čvrstog stanja u plinovito stanje naziva se sublimacija, a obrnuti proces desublimacija. Plinovito je stanje teško nacrtati.

Kreirajte svoj Kwizard račun

Recite nam nešto o sebi! Ove informacije će nam pomoći da prilagodimo Kwizard iskustvo.


Prijavi se


ili se registriraj ovdje